Profile cover photo
Profile photo
Codex Advokat Oslo AS
5 followers
5 followers
About
Posts

Post has attachment
Kjøp og salg av boliger er for de fleste av oss blant de største og mest økonomisk betydningsfulle avtaler vi inngår i løpet av livet. Både kjøper og selger har således et stort ansvar som de begge må være seg bevisst før det inngås en avtale om kjøp av bolig.

Post has attachment
Har du juridiske spørsmål?
Med over 55 medarbeidere er Codex Advokat en vel anerkjent og etablert aktør i markedet for juridisk tjenester innen familierett, arv, eiendom, personskade, erstatning, skatt, avgift, entreprise, arbeidsrett og varemerkerett for næringslivet og private.

Post has attachment
Samboeravtale!
Det er store forskjeller mellom de rettighetene man innehar ved å være gift, kontra det å velge samboerskap som en samlivsform. Det kan derfor lønne seg å opprette en samboeravtale som bidrar til å regulere de ulike situasjonene som kan oppstå. 

Post has attachment
Formuesforhold mellom ektefeller
Reglene om ektefellers formuesforhold har variert gjennom tidene. I eldre norsk rett var særeie normalordningen, men etter hvert gikk utviklingen i retning av at ektefellenes formue smeltet sammen.

Post has attachment
Yrkesskade
Får du en yrkesskade etter en arbeidsulykke vil du kunne ha krav på erstatning. En yrkesskade kan gi deg et økonomisk tap, eksempelvis inntektstap, økte utgifter eller tapt evne til å gjøre hjemmearbeid. I verste fall gjør yrkesskaden at du står utenfor yrkeslivet resten av livet. Dette skal du ha erstatning for.

Post has attachment
Selge bolig selv!
Muligheten til å annonsere, innebærer at selger selv kan stå for salget av sin egen eiendom, uten å måtte gå veien om en eiendomsmegler. Dermed unngår selger å måtte betale eiendomsmeglers salær, hvilket for mange anses som en stor kostnad knyttet til et eiendomssalg.

Post has attachment
Arverekkefølgen etter arveloven
Ved en persons bortgang gir arveloven regler for hva som skal skje med avdødes eiendeler og forpliktelser.

Post has attachment
Utleie av fast eiendom er regulert av husleieloven
Det viktigste dokumentet i et husleieforhold, er husleieavtalen. Husleieavtalen kan være skriftlig eller muntlig, men dersom den er muntlig kan hver av partene kreve at den settes opp skriftlig.

Post has attachment
Tap av helseattest eller Loss of Licence
For å kunne arbeide innenfor enkelte yrker kreves det at man oppfyller helsekrav og har en gyldig helseattest. Dette gjelder blant annet for sjømenn og piloter. Oppfyller man ikke lenger de medisinske kravene for helse, mister man sin helseattest og får ikke lenger utføre sitt yrke. Det kan være mange grunner til at man mister helseattesten. Man kan være utsatt for en arbeidsulykke, en fritidsulykke eller man kan bli rammet av naturlig sykdom.

For mange vil tap av helseattest kunne føre til inntektstap.  Loss of license forsikring, eller lisensforsikring, er en forsikring som er knyttet til yrker som krever helseattest for å motvirke de økonomiske konsekvensene det er å miste sin helseattest. Denne artikkelen omhandler hva Loss of license forsikring er. 

Post has attachment
Testament - Bistand fra advokat til testament
Arveloven gir i utgangspunktet en full angivelse av fordelingen av arven etter en persons død. Det vil således i mange tilfeller ikke være nødvendig å opprette et testament for å sikre en fornuftig fordeling av sine eiendeler etter ens død.
Det kan imidlertid være at man ønsker en annen fordeling enn det lovens regler gir anvisning på. Det har man mulighet til ved å opprette et testament.
Wait while more posts are being loaded