Shared publicly  - 
 
COĞRAFİYA VIII SİNİF KSQ (4)
Yer qabığı üst mantiya ilə birlikdə bərk təbəqə olan ….?…. əmələ gətirir.  A) litosferi  B) Astenosferi  C) Nüvəni  D) Süxurları 2. Kiçik litosfer tavalarını seçin: a) Avrasiya b) Kokos c) Şimali Amerika d) Ərəbstan e) Karib f) Sakit Okean  A) a,b,c  B) b,d...
Translate
1
Add a comment...