Musiqi məktəbləri üçün imtahan. (I HİSSƏ)
Uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin müəllimlərinin bilik və səriştəsinin sınaq qiymətləndirilməsi imtahanı. İMTAHAN SƏHFƏSİNƏ KEÇMƏK
Shared publicly