یک وب سایت می تواند در مرورگر زیبا به نظر برسد،اما زمانیکه شما آن را تحت ارزیابی قرار دهید دچار شوک می شوید.
1
Add a comment...