آیا باور می کنید که گوگل هر سال یش از 600 تغییر در الگوریتم های جستجوی خود ایجاد می کند ؟ این یک عدد شوک آور محسوب می شود،مخصوصا که جنبه هایی از حقیقت در پشت این تغییرات نهفته است که ما از آنها بیخبر هستیم.
1
Add a comment...