Shared publicly  - 
 
ผมสวยฟริ้ง ปิ๊งทุกงาน ถูกที่สุดในไทย!! ;-)
ประมูลเลย! >>

1. www.chilindo.com/?itemno=15-187
2. www.chilindo.com/?itemno=15-087
3. www.chilindo.com/?itemno=15-242
Translate
8
ศักดิ์ชัย สหเมธากุล's profile photo
 
ผมมี2เรื่อง เรื่องแรกคือผมประมูลได้ และได้จ่ายทางบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้วตั้งแต่22ตค.59จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ได้รับของเลย ใบแจ้งหนี้ INV02980050
22-10-2016 (ชำระเงินโดย 22-10-2016 ) เตาแกีสสแตนเลสแบบตั้งพืนพร้อมเตาอบ
ส่วนอีกเรีื่องคือ เปลี่ยนสินค้า ทางchilindoบอกให้จ่ายค่าขนส่งไปก่อนและจะหักเงินที่สั่งชุดใหม่ไป ผมประมูลได้สินค้ามา3เที่ยวแล้วยังไม่ได้รับสักที
Translate
Add a comment...