แค่เราเอาไฟหยดน้ำมาประดับรอบกระจกแบบนี้ ก็ส่องแล้วฟินนะ สวยงามดั่งเจ้าหญิง
Photo
Shared publiclyView activity