ویدیوی «آواز عشق» برای زادروز استاد محمدرضا شجریان.
Shared publicly