Profile cover photo
Profile photo
Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường Official
31 followers -
BẢY CHỮ VÀNG : Ăn Cây Cỏ - Buông Bỏ - Cho Không
BẢY CHỮ VÀNG : Ăn Cây Cỏ - Buông Bỏ - Cho Không

31 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
[07/07] BÍ MẬT SAU KHI CHẾT (05.02.2017) | Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường
https://youtu.be/3g5RoO8dqj4?list=PL7l4jXZpEHFK06nY_pl6yaeDoNt8Y0mP_

Post has attachment
[06/07] QUI CHẾ HÀNH TRÌ CHO KHÔNG (30.04.2017) | Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường
https://youtu.be/jSwd3s3E3sA?list=PL7l4jXZpEHFK06nY_pl6yaeDoNt8Y0mP_

Post has attachment
[05/07] PHÁN QUYẾT CỦA PHÀM NHÂN - ĐÚC KẾT THEO KHOA HỌC (05.03.2017) | Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường
https://youtu.be/Qhl7xE2-2kU?list=PL7l4jXZpEHFK06nY_pl6yaeDoNt8Y0mP_

Post has attachment
[04/07] THÁNH CHỈ HAI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (PHẦN 2) (05.03.2017)| Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường
https://youtu.be/Wt1KLF25Gf8?list=PL7l4jXZpEHFK06nY_pl6yaeDoNt8Y0mP_
Wait while more posts are being loaded