Profile cover photo
Profile photo
Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường [Official]
32 followers -
BẢY CHỮ VÀNG : Ăn Cây Cỏ - Buông Bỏ - Cho Không
BẢY CHỮ VÀNG : Ăn Cây Cỏ - Buông Bỏ - Cho Không

32 followers
About
Cha Phêrô's posts

Post has attachment

Post has attachment
[07/07] BÍ MẬT SAU KHI CHẾT (05.02.2017) | Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường
https://youtu.be/3g5RoO8dqj4?list=PL7l4jXZpEHFK06nY_pl6yaeDoNt8Y0mP_

Post has attachment
[06/07] QUI CHẾ HÀNH TRÌ CHO KHÔNG (30.04.2017) | Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường
https://youtu.be/jSwd3s3E3sA?list=PL7l4jXZpEHFK06nY_pl6yaeDoNt8Y0mP_

Post has attachment
[05/07] PHÁN QUYẾT CỦA PHÀM NHÂN - ĐÚC KẾT THEO KHOA HỌC (05.03.2017) | Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường
https://youtu.be/Qhl7xE2-2kU?list=PL7l4jXZpEHFK06nY_pl6yaeDoNt8Y0mP_

Post has attachment
[04/07] THÁNH CHỈ HAI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (PHẦN 2) (05.03.2017)| Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường
https://youtu.be/Wt1KLF25Gf8?list=PL7l4jXZpEHFK06nY_pl6yaeDoNt8Y0mP_

Post has attachment
[03/07] THÁNH CHỈ HAI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (PHẦN 1) (05.03.2017) | Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường
https://youtu.be/hh9zy8DPsPQ?list=PL7l4jXZpEHFK06nY_pl6yaeDoNt8Y0mP_

Post has attachment
[02/07] THÁNH CHỈ MỘT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (05.03.2017) | Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường
https://youtu.be/lNWL-9i73YU?list=PL7l4jXZpEHFK06nY_pl6yaeDoNt8Y0mP_

Post has attachment
[01/07] DẪN NHẬP THÁNH CHỈ ĐỨC CHÚA TRỜI (05.02.2017)| Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường
https://youtu.be/eswedAX0DgU?list=PL7l4jXZpEHFK06nY_pl6yaeDoNt8Y0mP_

Post has attachment

Post has attachment
32 Videos Hành Trì Cho Không 2014-2016 (Trà Vinh, Sóc Trăng, Bình Dương)
https://youtu.be/HIn6ONDcQHw?list=PL7l4jXZpEHFJfbhFWH0WmntzK_xvszqSy
Wait while more posts are being loaded