អស់​ក្តី​បារម្ភ​ខ្លាច​គេ​ផ្ញើ​សារ​មួយ​នេះ ដែល​នាំ​អោយ iPhone របស់​អ្នក​មាន​បញ្ហា​ទៀត​ហើយ! តម្លើង Tweak មួយ​នេះ​ជា​ការស្រេច!
Shared publiclyView activity