Profile cover photo
Profile photo
CLB Kỹ Năng Sống
9,740 followers -
CLB Kỹ Năng Sống - Khơi Nguồn Thành Công
CLB Kỹ Năng Sống - Khơi Nguồn Thành Công

9,740 followers
About
CLB's posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Công thức thành công tuyệt đỉnh gồm hai yếu tố nền tảng và bốn bước cơ bản. Bởi vì tất cả những người thành công đều đã làm theo công thức này, tôi tin chắc một điều rằng: nếu bạn cũng làm đúng như thế, bạn sẽ đạt được bất ký thành công nào bạn mong muốn. Ngược lại, nếu bạn bỏ qua một yếu tố hay một bước nào đó trong công thức này ước mơ của bạn có thể sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Xem chi tiết: http://kynangsong.org/threads/cong-thuc-de-thanh-cong-tuyet-dinh.21606/#ixzz3kh2UzVqa

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded