Časopis Forbes: "Jak mohou počítače navrhnout organičtější cyklistickou hemu"
Generativní navrhování obrací typický postup konstrukce výrobku - počítač rozhoduje o materiálu a tvaru návrhu. Výsledkem jsou tvary výrobků vyhlížející organičtěji než výrobky navržené člověkem.
http://www.forbes.com/sites/hilarybrueck/2015/09/01/why-computers-could-design-more-organic-products-than-humans/
Shared publiclyView activity