Profile cover photo
Profile photo
Công Ty Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp (EMC)
8 followers
8 followers
About
Posts

Post has attachment
QUY ĐỊNH ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN

Vừa qua, Bộ Tài Chính và Chính Phủ đã phê duyệt các đề án, phương án sau:
- Rút ngắn thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ 05 ngày xuống 01 ngày làm việc (bao gồm cả doanh nghiệp mới thành lập);
- Yêu cầu bãi bỏ "Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác" đối với một hồ sơ đăng ký kinh doanh

Xem chi tiết: https://www.emcvn.vn/vn/tin-tuc/tin-tuc-ho-tro-doanh-nghiep/quy-dinh-dang-chu-y-trong-tuan-541
Add a comment...

Post has attachment
QUY ĐỊNH MỚI VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Kể từ ngày 01/02/2018, doanh nghiệp trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không quá 03 triệu đồng/tháng/người (Trước đây chỉ giới hạn từ 01 triệu đồng/tháng/người) thì vẫn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Xem chi tiết: https://www.emcvn.vn/vn/tin-tuc/tin-tuc-ho-tro-doanh-nghiep/quy-dinh-moi-ve-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-538
Add a comment...

Post has attachment
MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2018

Mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2018:
Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng
Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng
Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng
Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng

Xem chi tiết: https://www.emcvn.vn/vn/tin-tuc/tin-tuc-ho-tro-doanh-nghiep/muc-luong-toi-thieu-vung-nam-2018--536
Add a comment...

Post has attachment
QUY ĐỊNH VỀ BIỂN HIỆU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

- Tiêu chuẩn kích thước biển hiệu của doanh nghiệp là:
+ Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02 mét (m), chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà;
+ Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 01 mét (m), chiều cao tối đa là 04 mét (m) nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp biển hiệu của doanh nghiệp có kích thước không đúng theo quy định

Xem thêm: https://www.emcvn.vn/vn/tin-tuc/tin-tuc-ho-tro-doanh-nghiep/quy-dinh-ve-bien-hieu-doi-voi-doanh-nghiep-534
Add a comment...

Post has attachment
QUY ĐỊNH MỚI ĐỐI VỚI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH

• Xe ô tô dưới 09 chỗ phải có các trang thiết bị bao gồm: điều hòa nhiệt độ, thùng chứa đồ uống, dụng cụ y tế sơ cấp cứu, túi thuốc dự phòng, dụng cụ thoát hiểm, tên và số điện thoại của chủ phương tiện tại vị trí phía sau ghế của lái xe;
• Xe ô tô từ 09 chỗ đến dưới 24 chỗ, ngoài các quy định nêu trên còn phải trang bị thêm: rèm cửa chống nắng, bảng hướng dẫn an toàn, thùng đựng rác;

Xem thêm: https://www.emcvn.vn/vn/tin-tuc/tin-tuc-ho-tro-doanh-nghiep/quy-dinh-moi-doi-voi-nganh-nghe-kinh-doanh-van-tai-khach-du-lich-529
Add a comment...

Post has attachment
*MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN NINH TRẬT TỰ *

Trong thời hạn không quá 60 ngày, kể từ ngày cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh, cơ quan Công an có trách nhiệm thực hiện chế độ hậu kiểm đối với cơ sở kinh doanh

Xem thêm: https://www.emcvn.vn/vn/tin-tuc/tin-tuc-ho-tro-doanh-nghiep/mot-so-quy-dinh-moi-ve-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-an-ninh-trat-tu--528
Add a comment...

Post has attachment
QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH CASINO

Kể từ ngày 01/12/2017
Doanh nghiệp kinh doanh casino tự kê khai số lượng người Việt Nam mua vé vào chơi casino và nộp toàn bộ tiền vé vào tài khoản thu ngân sách nhà nước
Doanh thu và thu nhập khác của doanh nghiệp kinh doanh casino bao gồm:
- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh casino (không bao gồm khoản thu từ tiền vé tham gia chơi casino của người Việt Nam)
- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động kinh doanh casino theo quy định của pháp luật.
- Doanh thu tài chính.
- Thu nhập khác (nếu có).

Xem chi tiết: https://www.emcvn.vn/vn/tin-tuc/tin-tuc-ho-tro-doanh-nghiep/quy-dinh-moi-ve-che-do-ke-toan-cua-doanh-nghiep-kinh-doanh-casino-523
Add a comment...

Post has attachment
NHỮNG CHÍCH SÁCH THUẾ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN TAI

Trong những ngày đầu tháng 11/2017 vừa qua, cơn bão số 12 đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Để giúp các tổ chức, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thực hiện các chính sách thuế liên quan, Cục thuế Khánh Hòa đã ban hành một số thông báo giới thiệu các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn nộp thuế và miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Xem chi tiết: https://www.emcvn.vn/vn/tin-tuc/tin-tuc-ho-tro-doanh-nghiep/nhung-chich-sach-thue-ho-tro-doanh-nghiep-chiu-anh-huong-cua-thien-tai-520
Add a comment...

Post has attachment
CÁCH TÍNH LÃI SUẤT VAY TỪ NĂM 2018 VÀ NÂNG CẤP PHẦN MỀM KÊ KHAI THUẾ MỚI NHẤT (HTKK 3.4.4)

Kể từ ngày 01/01/2018 Lãi suất tính lãi: được quy đổi theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm); Một năm là 365 ngày thay vì 360 ngày như trước đây

Bắt đầu từ ngày 02/10/2017, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Xem chi tiết: https://www.emcvn.vn/vn/tin-tuc/tin-tuc-ho-tro-doanh-nghiep/cach-tinh-lai-suat-vay-tu-nam-2018-va-nang-cap-phan-mem-ke-khai-thue-moi-nhat-htkk-344-519
Add a comment...

Post has attachment
NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI VỀ VAY VỐN VÀ MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kể từ ngày 15/03/2017, doanh nghiệp tư nhân sẽ không được vay vốn tại các ngân hàng

Kể từ tháng 03/2017, Doanh nghiệp tư nhân không những không được mở tài khoản tại các ngân hàng mà trong vòng 12 tháng kể từ ngày quy định này có hiệu lực, những tài khoản đã được mở trước đó sẽ phải chuyển đổi thành tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tài khoản thanh toán chung hoặc đóng tài khoản (nếu khách hàng có yêu cầu).

Kể từ 01/01/2018 nếu tài khoản ngân hàng của các doanh nghiệp tư nhân vẫn chưa chuyển đổi theo hình thức phù hợp thì ngân hàng sẽ tiến hành đóng các tài khoản

Xem chi tiết: https://www.emcvn.vn/vn/tin-tuc/tin-tuc-ho-tro-doanh-nghiep/nhung-chinh-sach-moi-ve-vay-von-va-mo-tai-khoan-ngan-hang-cua-doanh-nghiep-tu-nhan-517
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded