Profile cover photo
Profile photo
Skládka TKO Bytíz
4 followers
4 followers
About
Posts

Post has attachment
Fotka z demolice budov v areálu šachty č. 10.
Photo
Add a comment...

Zdarma přijímáme k recyklaci jedlý olej a tuk.
Add a comment...

Nově otevřeno recyklační centrum stavebních a komunálních odpadů.
Stavební odpady se již nebudou nesmyslně hrnout do skládky, ale recyklovat a dále využívat. Přijímáme betony, cihly, asfalty, dřevo, kořeny.
Add a comment...

6.4.2015 Máme otevřeno od 8:00 do 12:00
Skládka, kompostárna, sběrný dvůr
Add a comment...

Nově nabízíme profesionální služby v oblasti deratizace, dezinsekce, dezinfekce.

Deratizace: myš, potkan, krysa a jiní hlodavci
Dezinsekce: šváb, rus, štěnice, mravenec, blecha, vosa
Dezinfekce: škodlivé mikroorganizmy a choroboplodné zárodky
Zásahy provádíme profesionálně za použití nejmodernějších přípravků a technologií, které zabezpečují vysokou úspěšnost zásahu.

Diskrétnost v domácnostech je samozřejmostí.
Add a comment...

Post has attachment
V Příbrami začíná svoz bioodpadu, skončí na nové kompostárně

Příbram si vede velmi dobře v separaci odpadu. Podle statistik se dlouhodobě umísťuje mezi nejlepšími obcemi ve Středočeském kraji, které třídí PET, papír či sklo. Aktuálně Příbramáci dostávají novou výzvu – sběr bioodpadu.
„Nyní se nám podařilo dojednat svoz komunálního odpadu z města Příbram. Obyvatelé i firmy se tak mohou zbavovat odpadu, který je určen pro kompostování,“ říká Michal Zábrodský ze společnosti SVZ Centrum, která provozuje skládku v Bytízu.

Po Příbrami jsou nově umístěny kontejnery pro bioodpad. Nacházejí se buď u hnízd kontejnerů s tříděným odpadem, nebo v lokalitách, kde jsou popelnice na tuhý komunální odpad (více zobrazuje mapa zde: http://bit.ly/1mVw41U). Partnerem svozu biodpadu v Příbrami je specializovaný server www.kompostuj.cz.

Co do kontejnerů (ne)patří
Obyvatelé Příbrami mohou už nyní odnášet bioodpad do určených kontejnerů. Patří sem pouze vybraný odpad biologického původu jako tráva, piliny, větve ze stromů a keřů, které jsou nastříhány nebo štěpkovány, listy zeleniny, kořeny a drny, zbytky rostlin, kuchyňský odpad rostlinného původu (košťály, ohryzky, natě apod.), květiny, zemina z květináčů, spadané ovoce, slupky, skořápky z ořechů, shrabky ze záhonů či suché nebo tlející listí.

„Do bionádob se naopak nesmí ukládat oleje jakéhokoliv druhu, zbytky jídel, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné materiály či jiné odpady,“ upozorňuje Michal Zábrodský. Takový odpad se zpracovává podle jiných předpisů.

Odpadové nádoby budou pravidelně sváženy na skládku v Bytízu, kde od poloviny března letošního roku funguje zbrusu nová kompostárna, která zpracovává širokou škálu biodegradabilního odpadu.

Kompostárna funguje i pro ostatní
Obyvatelé z osad, přilehlých obcí či měst mohou vznést své požadavky na umístění kontejnerů na bioodpad. V případě, že nebude možné z technických nebo ekonomických důvodů nádobu zajistit, lze odevzdávat odpad přímo na kompostárně. Ta se nachází v areálu skládky tuhého komunálního odpadu na ploše bývalého uranového dolu šachty č. 10 (Příbram-Bytíz).

Aktuální kapacita kompostárny odpovídá přibližně 2400 tun odpadu za rok, z takového množství může vzniknout až 1700 tun kvalitního kompostu. Ten bude kompostárna prodávat případným zájemcům.
Add a comment...

10.3.2014 byla otevřena kompostárna Bytíz 
likvidujeme odpady biologického původu jako trávu, listí, větve, kořeny, zbytky jídel včetně potravin s prošlou zárukou, zbytky ovoce, zeleniny, slupky, sedliny z kávy a čaje, skořápky ořechů, květiny , shrabky ze záhonů, zeminu z květináčů a zahrad
Add a comment...

Likvidujeme nebezpečné odpady s obsahem azbestu
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
2014-01-24 12:45:41 | Obec Milín © 
Harmonogram svozu popelnic na rok 2014 si můžete stáhnout dole pod článkem. 


Popelnice 2014 Jak bylo uvedeno v minulém čísle Zpravodaje, proběhlo výběrové řízení na zajištění svozu odpadů z Milína. V tuto chvíli má jistě velká většina z Vás zaplacen poplatek na rok 2014 a vylepenou známku tak, aby byla i Vaše popelnice vyvážena i po půli února. Kdo nemá, může zaplatit v pokladně OÚ Milín (1. patro) do 10. února 2014. Krátce k uvedenému výběrovému řízení: Bylo osloveno pět společností, které obsluhují obce ve vzdálenosti max. 15 km od Milína a výzva byla zveřejněna jak na stránkách obce, tak na povinném profilu zadavatele. Díky tomu se o naší zakázce mohl dozvědět kdokoli z ČR. O podmínkách soutěže se tedy informovala další firma působící v okrese Beroun. Jediným hodnotícím kritériem byla cena, podmínkami účasti byly veškeré potřebné doklady k nakládání s odpady a zkušenost v této oblasti dokladovaná referencemi. Doba trvání smlouvy byla vyhlášena na dva roky. Do soutěže se však nakonec přihlásily pouze dvě firmy. Při hodnotě zakázky cca 3,4 milionu (1,7 milionu ročně) měl člověk pocit, že je něco divně. A to i s ohledem na to, že každá z oslovených společností má volné pracovní kapacity. Ne marně poukazují „odpadářští“ odborníci na jedny z nejvyšších cen za svoz odpadů právě ve Středočeském kraji. Kdyby někdo z Vás měl pocit, že si tady kdosi za naše peníze v minulosti rozdělil trh, raději to neříkejte nahlas. Soutěže se nakonec zúčastnila stávající svozová firma Rumpold - P s.r.o. a společnost SVZ Centrum, která vlastní a několik let provozuje skládku na Bytíze. Ta chce na trhu svozu odpadů teprve prorazit (mnoho z Vás proto zaujalo „fungl“ nové auto, které se poprvé naplnilo právě odpady z Milína), a díky tomu přišla i s nabídkou tak nízkou, že tomu hodnotící komise nemohla uvěřit. Cena, kterou by obec Milín měla ročně zaplatit za veškeré odvozy odpadů, je cca 1 200 000,- Kč. Přestože je pro nás tak nízká, je pro společnost dostatečná na to, aby se pohybovala v zisku. Úsporu jste již pocítili Vy při placení ročních známek, dále se úspora dotkne vyvážení, ukládání nebo recyklace velkoobjemového, nebezpečného i tříděného odpadu. Vzhledem k tomu, že se pracovníci společnosti seznamují s obcí, bych Vás chtěl požádat o shovívavost a o neodkladné nahlášení případných nedostatků. Společnost si chce udělat dobré jméno a od Milína jako první „svážené“ obce získat dobrou referenci. Věřím, že se službami budeme všichni spokojeni a navíc zůstanou v obecní pokladně peníze i na další potřeby obce. 

Harmonogram 2014

Autor: Obec Milín © 
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded