ใช้ GDrive สำหรับเก็บไฟล์แนบ
Shared publiclyView activity