Shared publicly  - 
 
Larry Page spama sa slikama pa mu ja pustim jednu pravu...
Translate
Orlovi spadaju u obitelj ptica Accipitridae, te pripadaju u neke rodove koji se međusobno ne povezuju. Više od 60 vrsta živi u Africi i Euroaziji, a samo dvije vrste, ćelavi orlovi i zlatni orlovi mog...
1
Add a comment...