Lige en orientering hvis du bruger Quickpay som betalingsgateway. Du er muligvis ramt af at dine transaktioners kilde bliver tracket som "secure.quickpay.dk" i Google Analytics.

Flere af de shops jeg administrerer er ramt. Og det er på tværs af shop systemer som Shoporama, Umbraco, DynamicWeb... 

Quickpay mener ikke selv de har ændret noget. Jeg tror ikke på dem! :-)

Kan løses ved at du indsætter secure.quickpay.dk som excluded referral trafic i Google Analytics. 
Photo
Shared publiclyView activity