Profile cover photo
Profile photo
Boyan Vassilev
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Конференция „Език и познание“
Катедра „Философия“ при Философския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ ви кани на организираната от нея конференция за изследователи и студенти на тема „Език и познание“, която ще се проведе на 10 - 11.03.2016 г. в СУ „Св. Кл. Охридски“. Докладите трябва да бъдат с продължителност до 20 минути. Резюметата трябва да бъдат с обем до 200 думи. Заявките изпращайте на адрес http://goo.gl/forms/KNl0NDL8V3 до 31.01.2016 г. Програмата на конференцията ще бъде публикувана до края на м. февруари 2016 г. Конференцията се посвещава на паметта на Мила Ганева, студентка по философия в СУ, активно работила по проблемите на езика, съзнанието и познанието.
Езикът е безспорно много важен инструмент на социалното учене, гарантирайки разпространението, запазването и натрупването на знанието в обществото. Влияе ли той обаче върху индивидуалното учене? Зависи ли възприятието и паметта от езика? Какво е отношението между мислене и език? Не е ли дори съзнанието езиков конструкт, както твърди американският психолог Дж. Джейнс, например? Само обоснованото истинно убеждение ли е знание? Как културата и социалните условия въздействат върху връзката между език и познание? Тези и други въпроси очертават приблизително темите на конференцията. Каним всички, интересуващи се от скицираната по-горе проблематика, да участват. Докладите ще бъдат публикувани в сборник.
Add a comment...

Post has attachment
"One of the reasons we send kids to school is to help protect them from their parents. In a good sense. The reason kids are outside the house is so they can get exposure to things that might take them beyond the biases that they learn at home. And, if we send them to school, we should take them beyond the biases that are present in the local school board members. There should be standards that are determined by educators."
Add a comment...

Post has attachment
A greeting to all those stagnant theoreticians (mainly philosophers) who claim that no computation procedure will ever be capable of solving "moral problems".
Add a comment...

Post has attachment
Check out his book "Everything is Obvious: How Common Sense Fails Us" as well.
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Also make sure to check out his book (2002, same title) and the chapter "Why smart people believe weird things?" in particular.
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
"Здравейте, аз съм част от проблема!" said nobody ever.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded