Profile cover photo
Profile photo
Bouwsaam
3 followers
3 followers
About
Bouwsaam's posts

Post has attachment

Opbrengst Appartementsgebouw

26mrt By Frank_Thierie

De rendabele opbrengst van een appartementsgebouw
Dat de bouw van een appartement meer opbrengt dan een stuk braakliggend grond, staat vast. Net als het feit dat de investering in een appartement meer opbrengt dan beleggen op de bank. Maar hoeveel bedraagt de opbrengst van zo’n investering nu?
De rendabiliteit van een projectgrond hangt af van verschillende omstandigheden. Wordt een kelder voorzien? Zijn er afbraakwerken nodig? Gaat het om open, halfopen of gesloten bebouwing? Een eenduidig antwoord over rendement geven, is dus moeilijk.
Verhuren
Optimaal genieten van een rendement, doet u door het appartement te verhuren. In een periode van tien à vijftien jaar heeft u absoluut geen zorgen over noodzakelijke aanpassingen. Nadien kunt u overwegen het appartement te verkopen. U moet alleen rekening houden met het onderhoud van het appartement.
Bereken het rendement
Beleggen in vastgoed, doet u mogelijk omwille van het huurrendement. Het gaat dan ook om een mooie, onbelaste aanvulling op het inkomen. Houd er wel rekening mee dat een bruto rendement niet gelijk is aan een netto rendement. De kosten bij een bestaand appartement liggen namelijk hoger dan bij een nieuwbouw. Deel de huurprijs per maand gedeeld door de aankoopprijs met btw en registratierechten. Zo bekomt u een percentage dat aangeeft hoeveel uw opbrengst rendeert.
Bereken de meerwaarde
Bij de realisatie van appartementen, wordt de prijs per grondaandeel geteld. Gemiddeld bedraagt die prijs 300 à 350 euro per vierkante meter.
Bereken de huuropbrengst van een eigendom als volgt. Reken bij uw huuropbrengst de gemiddelde waardeberekening van vijf procent. En zo bekomt u totaal rendementspercentage.
Vermijd meerwaardebelasting
Is er minder dan vijf jaar verstreken tussen de notariële aktes van de aankoop en de verkoop van een woning of een appartement, dan betaalt u 16,5 procent belasting op de winst (plus de gemeentebelasting). Na vijf jaar is er in principe geen heffing meer verschuldigd.

Wet Breyne

26mrt By Frank_Thierie


De wet Breyne
De woningbouwwet – de zogenaamde wet Breyne biedt de bouwer van een woning en de koper van een te bouwen project een uitgebreide bescherming op verschillende vlakken. Van deze dwingende wet kan niemand afwijken. Let wel: deze Wet Breyne is van toepassing wanneer één aannemer het project realiseert.
De wet Breyne beoogt een volledige en correcte informatieverstrekking aan de toekomstige kandidaat-bouwer of koper van een sleutel-op-de-deurproject. Daartoe moeten een aantal vermeldingen verplicht schriftelijk in de overeenkomst opgenomen worden.
De Wet Breyne garandeert de toekomstige eigenaar onder meer een maximaal te betalen voorschot van 5% op de totaalprijs, een vooraf vastgestelde totaalprijs, een verplichte oplevering in een voorlopige en een definitieve fase en een verplicht voorziene waarborg mogelijk tot tien procent.
Er gelden ook strenge aansprakelijkheidsregels: de verkoper is niet alleen aansprakelijk wegens verborgen gebreken. Ook de tienjarige aansprakelijkheid voor zware, zelfs zichtbare gebreken, berust op hem.
Controle door notaris en architect
De wet verwacht ook van de notaris en de architect niet alleen een algemene informatieverplichting, maar ook een bijzondere tussenkomst en controle. Wanneer in de overeenkomst iets staat dat strijdig is met deze wet, worden deze clausules als ongeschreven beschouwd.
Wet Breyne niet altijd van toepassing
De Wet Breyne is in sommige gevallen niet van toepassing. Zo kun je als bouwer ook kiezen om met de verschillende aannemers zelf afzonderlijke contracten af te sluiten voor de uitvoering van de verschillende bouwopdrachten. Zo kun je de ruwbouw, dakwerken, verwarming, elektriciteit, schilderwerken…telkens regelen. Dit houdt wel in dat je of jouw architect zelf moet instaan voor de coördinatie van de werken en de coördinatie tussen de verschillende aannemers.


Er is een begin van een nieuwe website

Post has attachment
Bouwzaam is bezig met een nieuwe website
Wait while more posts are being loaded