Profile cover photo
Profile photo
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง วก.บ่อไร่
18 followers -
ผลิตนักศึกษา ใน​ระดับ ปวช. สาขา​งาน​ไฟฟ้า​กำลัง และ ปวส. สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า
ผลิตนักศึกษา ใน​ระดับ ปวช. สาขา​งาน​ไฟฟ้า​กำลัง และ ปวส. สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า

18 followers
About
Posts

Post has attachment
นักศึกษา สอบมาตรฐานวิชาชีพ
PhotoPhotoPhotoPhoto
16/2/59
5 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
นึกศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า กลุ่มอำเภอคลองใหญ่
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2/3/58
7 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ครูฝึกสำหรับสถานประกอบการ พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ประชุมกลุ่มกับครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2/3/58
6 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
นักศึกษา ปวส. แผนกช่างไฟฟ้าสอบ การต่อวงจรชุดฝึก เครื่อง PLC
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
27/2/58
10 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhoto
9/2/58
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ครูฝึกในสถานประกอบการ ณ อำเภอคลองใหญ่ ประชุมร่วมปรึกษา การฝึกประสบการณ์ ของนัศึกษาระบบทวิภาคี
PhotoPhotoPhoto
9/2/58
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
นักเรียนช่างไฟฟ้า บริการล้างแอร์ให้ อบต.ช้างทูน
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
9/2/58
6 Photos - View album
Add a comment...

Post has shared content
วันนี้มากันพร้อมเพรียง ขอบคุณนักศึกษาทุกท่านครับ
นักศึกษา ปวส. ช่างไฟฟ้าเรียนระบบทวิภาคี ที่เทศบาลเขาสมิง จังหวัดตราด 31 พฤษภาคม 2557
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
นักศึกษาระบบทวิภาคี ช่างไฟฟ้า ปวส.
5 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
นักศึกษา ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่วยกันติดตั้งระบบ ปล่อยสัญญาณ WIFI เพื่อกระจายสัญญาณเพิ่ม ภายในอาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
PhotoPhotoPhoto
ติดตั้ง WIFI เพิ่ม ในแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
สนามสอบ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
สู้ๆ ครับ
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
ห้องสอบ ทฤษฎีเครื่องกลไฟฟ้า
8 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded