Profile cover photo
Profile photo
BLUE SYSTEM
16 followers -
Tvorba webových stránek a e-shopů, aplikace pro Facebook, SEO, správa PPC kampaní, ad.
Tvorba webových stránek a e-shopů, aplikace pro Facebook, SEO, správa PPC kampaní, ad.

16 followers
About
Posts

Post has attachment
Sam Marsden ve svém článku „10 Facts You Think You Know About SEO That Are Actually Myths“ uvádí 10 mylných přestav o SEO, mezi něž patří i prohlášení, kterým kdysi Andrey Lipattsev vzbudil velkou pozornost, totiž že třemi nejvýznamnějšími hodnoticími faktory pro Google jsou odkazy, obsah a RankBrain . Autor zmíněného článku však upozorňuje na to, že John Mueller v jednom ze svých rozhovorů s webmastery (19. 9. 2017) toto tvrzení odmítl. Není možné přesně určit nejdůležitější hodnoticí faktory, protože vždy záleží na zadaném vyhledávacím dotazu a v úvahu se musí brát i změny a vylepšení, které Google dělá každý den.
Add a comment...

Post has attachment
Amy Schade ve svém článku „Inverted Pyramid: Writing for Comprehension“ upozorňuje na výhody, které přináší princip obrácené pyramidy pro tvorbu webových textů. Tento způsob výstavby textu patří k základním technikám novinářského řemesla: co je důležité a nové, musí být řečeno hned na začátku.
Add a comment...

Post has attachment
Ryan Jones začíná svůj článek "Why Search - and SEO - Is Important" těmito slovy: „V roce 2009 na jedné soukromé večeři pronesl Bill Gates řeč, v níž mimo jiné zazněl tento proslulý výrok: ‚Budoucnost vyhledávání patří slovesům.‘ Gates neměl na mysli slovní druh výrazů, které lidé zadávají do vyhledávacích polí, ale to, proč lidé hledají.
Add a comment...

Post has attachment
Optimalizace pro vyhledávače (SEO) se může jevit jako něco hodně složitého. Marcus Miller ji pro nás zjednodušuje tím, že její důležité prvky rozděluje do čtyř hlavních kategorií: 1. Technické SEO (procházení webu a indexace). 2. Tvorba obsahu. (Máme ty nejlepší odpovědi na otázky či potřeby hledajících?). 3. On-site SEO (např. výběr klíčových slov, správně vyplněná metadata atd.). 4. Off-site SEO (odkazy z relevantních zdrojů).
Add a comment...

Post has attachment
Pojem relevance („závažnost, významnost, důležitost“) je jedním z ústředních pojmů v lingvistice, v různých teoriích textu, diskurzu, komunikace. Velký vliv získala teorie relevance, kterou zpracovali Angličané D. Sperber a D. Wilsonová ve své knize Relevance s podtitulem Communication and cognition (Oxford 1986; 2. vydání vyšlo v roce 1995).
Add a comment...

Post has attachment
„Ještě před samotnou koupí knihy si lidé chtějí udělat základní představu o tom, jakou četbou stráví několik hodin. Podívají se na stručný obsah, předmluvu, nebo dokonce na prolog, aby získali představu, zda se jim vybraná kniha bude líbit, nebo ne. Úryvky ve výsledcích vyhledávání mají hodně podobnou funkci. Pomáhají nám rozhodnout se, zda má smysl věnovat svůj čas čtení stránky, k níž úryvek náleží.“ („Official Google Webmaster Central Blog: Better Snippets for your Users“, 2. 6. 2017.)
Add a comment...

Post has attachment
Dnes už si nikdo nemůže stěžovat na nedostatek článků a podnětů k tvorbě kvalitního webového obsahu. Zmiňovat se o důležitosti obsahu v oblasti internetového marketingu je ostatně nošením dříví do lesa. Pojďme přímo ke zdroji a podívejme se, jaká kritéria a doporučení nám nabízí Google.
Add a comment...

Post has attachment
Ryan Shelley se zamýšlí nad budoucím vývojem SEO. Čím dál větší význam bude mít UX (User Experience neboli "uživatelský prožitek"), AMP (Accelerated Mobile Pages) se stanou hodnoticím faktorem a velký vliv v oblasti vyhledávání bude mít umělá inteligence.
Add a comment...

Post has attachment
Výrok „Obsah je král" (Content is King) pochází z článku, který v roce 1996 napsal Bill Gates, spoluzakladatel společnosti Microsoft. Ve svém jasnozřivém textu předpověděl vzestup zájmu o obsah v době, kdy ještě neexistoval Google, WordPress, Facebook ani YouTube.
Add a comment...

Post has attachment
Jeden z nejlepších open source systémů pro e-shopy vydal 7. listopadu 2016 novou verzi, která přináší nové funkce a vylepšení. Připravili jsme pro vaše odzkoušení demo v češtině a podívali se systému trochu na zoubek.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded