شاید برای شما جالب باشد که بدانید با به کار گیری نوع و تعداد نظرات می توان به کیفیت وبلاگ و نوشته های آن پی برد. برای این منظور خواندن این مقاله را به شدت به شما توصیه می کنم.
Translate
شاید برای شما هم جالب باشد که از روی تعداد و نوع نظرات وبلاگ بتوان به نوع مخاطب و همچنین کیفیت مطالب وبلاگ رسید، که در اینجا این موضوع را بررسی خواهیم کرد.
1
Add a comment...