Profile

Cover photo
Verified local business
Burgas Free University
University
61 followers|1,142,887 views
AboutPostsPhotosYouTubeReviews

Stream

 
През м. Март стартира приемът на кандидат-студенти в университетa. Приетите студенти в бакалавърски програми могат да се запишат в редовно и задочно обучение. Приемът е в следните специалности:
Право
Публична администрация
Финанси
Счетоводство и контрол
Маркетинг
Бизнес администрация
Международни икономически отношения
Икономика и маркетинг на туризма
Информатика и компютърни науки 
Софтуерно инженерство 
Приложна информатика и мултимедия 
Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници 
Компютърни системи и технологии 
Системно инженерство в индустрията и туризма
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Психология
Обществени комуникации и социална психология
Журналистика
Връзки с обществеността
Социални дейности и консултиране
Приемът в университета е с оценки от матури (държавни зрелостни изпити) или с приемни кандидатстудентски изпити. 
 ·  Translate
1
Бургаски свободен университет's profile photo
 
СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО”
Основно звено: Център по юридически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Професионална квалификация: Юрист
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: 5 години
Профил на специалността: 
Обучението включва всички задължителни учебни курсове съгласно държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Юрист”, които дават задълбочена и солидна фундаментална подготовка по специалността „Право”. Отличителна характеристика на обучението по специалността „Право” в БСУ е, че са включени също и широк кръг от избираеми учебни курсове в традиционни и актуални правни сфери, което позволява на студентите да изграждат предпочитан професионален профил в зависимост от своите интереси и намерения за професионална реализация. Друго отличително качество на програмата по „Право” в БСУ са включените приложни курсове и юридически практикуми, които започват още в първата година на обучението и създават конкретни практически умения, свързани с правоприлагането.
Практики и стажове:
След втори курс студентите от специалност „Право” преминават ежегодна учебна практика в институциите на съдебната власт.  Съдебната практика се реализира с ръководството на преподавател и е елемент от учебния план на специалността. Към Центъра по юридически науки функционира Правна клиника, чрез която е осигурена възможност на студентите да се заемат с практическа работа по време на своето обучение. 
Професионална реализация:
Завършилите могат да се реализират във всички сфери на правораздавателната система: съдия, адвокат, следовател, прокурор, юрисконсулт, а също и учен-изследовател в областта на правните науки.
Прием:
Приемът по специалност „Право” става чрез кандидатстудентски изпити по български език и по история на България. - 
Вижте повече информация на http://www.bfu.bg/bg/bakalavarski-programi/tsentar-po-yuridicheski-nauki/pravo
 ·  Translate
Add a comment...
 
В бакалавърската програма по специалност „Финанси” обучението е организирано на модулен принцип. Първият модул се състои от учебни курсове, които осигуряват фундаменталната и широкопрофилна икономическа подготовка. Вторият модул включва специални знания в областта на публичните и корпоративните финанси, данъчната система, бюджета и митническата политика, дълговите и бюджетни проблеми на страните, банковото дело, застраховането и социалното осигуряване, финансовите пазари, борсите и борсовите индикатори, международните валутно-финансови сделки и операции. Третият модул включва избираеми учебни курсове, които дават възможност на студентите от специалност „Финанси” да изграждат допълнителни компетенции в зависимост от своите интереси и желаната професионална реализация.

 
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
През м. Март стартира приемът на кандидат-студенти в #БСУ. Приетите студенти в бакалавърски програми могат да се запишат в редовно и задочно обучение. 
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Психология” В Бургаски свободен университет е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.
 ·  Translate
1
Add a comment...
Contact Information
Map of the business location
бул. Сан Стефано 62 8001 Burgas Bulgaria
бул. Сан Стефано 62BGBurgas
+359 56 900 400bfu.bg
University, Graduate School
Google+ URL

Street View

Panorama
Write a review
Review Summary
4.5
62 reviews
5 star
47 reviews
4 star
5 reviews
3 star
5 reviews
2 star
1 review
1 star
4 reviews
Photos
Scrapbook photo 2
Scrapbook photo 3
Scrapbook photo 4
Scrapbook photo 5
Scrapbook photo 6
Upload public photo
Your Activity
All reviews
Nikolay Cholakov's profile photo
Nikolay Cholakov
6 months ago
Definitely the best university in Burgas! There is a cafe nearby
George Iliev's profile photo
George Iliev
7 months ago
Seems it has seen better times.
Калоян Костов's profile photo
Калоян Костов
9 months ago
:-S
Virdjinio Ivanov's profile photo
Virdjinio Ivanov
a year ago
Не ми харесва много по - добър е Варненския свободен университет
Christian Nikolov's profile photo
Christian Nikolov
7 months ago
Great architecture! This is possibly the best university in Burgas.
Krasimir Mitkov's profile photo
Krasimir Mitkov
11 months ago
good
Svetoslav Nikolov's profile photo
Svetoslav Nikolov
8 months ago
Бих записал второ висше образование само заради университет като този!
Daniel Radev's profile photo
Daniel Radev
2 months ago
Бургаски свободен университет.