Projekt:            Borås Lasarett.
 
Beställare :      Fristad Bygg
Slutkund:         Västfastigheter Västra Götalandsregionen.
Omfattning:     Ca 2500 m2 i 4 etapper.
Vårt uppdrag:  Rivning av gamla golvbeläggningar och brunnar.
                          Justering och fixering av nya brunnar.
                          Planspackling och fallspackling av golv.
                          Läggning av fogfri halkfri lackad färgsandsbeläggning.
 
Förutsättningar och hinder : Arbetet skall utföras utan att störa produktionen som förser hela regionens Sjukhus med mat.
 
Lösning: Arbetet utförs till stora delar nattetid!
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Borås Lasarett
6 Photos - View album
Shared publicly