Profile cover photo
Profile photo
Boromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira
320 followers -
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

320 followers
About
Boromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira's interests
Boromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira's posts

Post has attachment
ต้อนรับนักศึกษาจากบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย (งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ : ภาพ/ข่าว)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
23/12/59
20 Photos - View album

Post has attachment
กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตพยาบาลทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ : ภาพ/ข่าว)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
23/12/59
69 Photos - View album

Post has attachment
การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ร่วมกับ สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้บริจาคอวัยวะ เนื้อเยื่อ และการปลูกถ่ายอวัยวะ ปีงบประมาณ 2560 ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุดรธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุดรธานี ฯลฯ และมีวิทยากรให้ความรู้ คือ รศ.ดร.สุจินดา ริมศรีทอง นพ.สกานต์ บุนนาค, ดร.เชษฐา แก้วพรม, ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ, ผศ.สุภาพ สุวรรณเวโช, พว.ศศิพินทุ์ มงคลไชย, พว.พิมพ์ชณก จันท์โชติ, ดร.สุชีวา วิชัยกุล, นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรมจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
23/12/59
99 Photos - View album

Post has attachment
ถ่ายทำรายการ ข.ขยับ ขยับกายวันละนิดชีวิตก็เปลี่ยน

สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถ่ายทำรายการ ข.ขยับ ขยับกายวันละนิดชีวิตก็เปลี่ยน โดยชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นพรัตน์วชิระ(สสสว) ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สามารถติดตามชมการออกกำลังกายได้ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ออกอากาศทุกวันพุธ - วันศุกร์ เวลา 05.30 - 06.00 น.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
23/12/59
49 Photos - View album

Post has attachment
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยมี ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธาน และมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องเรียน 401 อาคาร 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โอกาสนี้ ได้มีการกล่าวคำปฏิญาณถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านตลอดมาเป็นเวลาถึง 70 ปี รวมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงเดินตามรอยเท้าพ่อในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีด้วย
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
23/12/59
26 Photos - View album

Post has attachment
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการการศึกษาต่อ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21" ณ อาคารจักรพันธ์ เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนิสิตพยาบาลได้ให้ความรู้ ข้อแนะนำ และสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้แก่นักเรียนที่เข้าชมบูทนิทรรศการของวิทยาลัย
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
23/12/59
27 Photos - View album

Post has attachment
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. อาจารย์และนิสิตทุกชั้นปี ร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
23/12/59
23 Photos - View album

Post has attachment
พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณาจารย์ นิสิตพยาบาล เจ้าหน้าที่วิทยาลัย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
23/12/59
78 Photos - View album

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded