بسیاری از وبمسترها و یا می توان گفت همه آنها برای سایت خود تبلیغ می کنند و بنر تبلیغاتی خود را در سایت های پربازدید برای افزایش بازدید کننده قرار میدهند. اما در میان این حجم عظیم تبلیغات کسانی موفق به دریافت بازدید بیشتر و پیرو آن فروش می شوند که تبلیغات هدفمندی داشته باشند و به جای هدایت کاربر به صفحه اصلی سایت صفحات مجزایی را طراحی هدفمند(صفحات فرود) کرده باشند و به این ترتیب به جای سردرگم کردن کاربر محصول ،خدمات و پیشنهادات ویژه خود را به طور مستقیم به او معرفی می کنند و حتی می توانند اطلاعات کاربر را برای بازاریابی اینترنتی از او دریافت کنند...
Shared publiclyView activity