همه چیز در مورد نرم افزار ارائه سخنرانی پرزی
Translate
پرزی Prezi یکی از جالب ترین نرم افزارهای ارائه سخنرانی است. در اینجا روش کار و تکنیک های رزی از زبان محمد پیام بهرام پور (تکنولوژیست آموزشی) می‌خوانید.
9
Add a comment...