گفت و گوی من با رادیو اقتصاد در مورد جلب اعتماد مشتری
Translate
یکی از نکاتی که در رابطه با ارتباط با مشتری‌ مهم می‌باشد حتما باید دید بلند مدتی به مشتری داشته باشیم. در این برنامه از مجموعه برنامه‌های رادیو اقتصاد به موضوع جلب اعتماد مشتری پرداخته شده است.
24
3
Add a comment...