گفت و گو با فرزانه سادات معصومیان
Translate
فرزانه سادات معصومیان و در این گفت و گو در مورد گویندگی و این که چطور می‌توان فن بیان بهتری داشت صحبت می‌کند. فرزانه سادات معصومیان گوینده برجسته رادیو است
20
2
Add a comment...