Phải chăng Định mệnh phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con người? Như vậy giữa Định mệnh và phi Định mệnh, đâu là chân lý? Chiếc chìa khoá mở bức màn huyền ảo này đang ở đâu?
Shared publiclyView activity