اضافه شدن 10 درس جدید به بخش لغت دانی زبان روسی، شامل:
- اثاثیه
- مکان های شهر
- مکان های دیدنی
- پول و بانک
- آرایش و بهداشت
- سبزیجات
- میوه ها
- صبحانه
- لباس
- طبیعت

#آموزش_زبان_روسی

b-amooz.com/آموزش-زبان-روسی/لغت-دانی-زبان-روسی/
Shared publiclyView activity