4 درس به بخش آموزش زبان آلمانی برای نوآموزان اضافه شد، این درس ها شامل موارد زیر می شود:
- صرف افعال بی قاعده
- سوالات کاربری (بخش 2)
- حالت مفعولی مستقیم یا آکوزاتیو
- حالت مفعولی غیر مستقیم یا داتیو

#آموزش_زبان_آلمانی

b-amooz.com/آموزش-زبان-آلمانی/برای-نوآموزان
Shared publiclyView activity