Shared publicly  - 
 
4 درس به بخش واژه های ضروری تافل اضافه شد، و امکان دسترسی به 60 واژه جدید ایجاد شد

#آموزش_زبان_انگلیسی

b-amooz.com/آموزش-زبان-انگلیسی/آزمون-تافل/لغات-ضروری-تافل/
Translate
9
Add a comment...