Shared publicly  - 
 
راه اندازی بخش آموزش زبان روسی برای نوآموزان و اضافه شدن 5 درس به این بخش شامل:
- الفبای زبان روسی
- تمرین الفبای روسی
- عبارات ساده روسی
- سوالات ساده روسی
- اعداد 1 تا 10 روسی

#آموزش_زبان_روسی
Translate
9
Add a comment...