بخش آموزش زبان آلمانی شامل درسهای متفاوتی در رابطه با:
- گرامر زبان آلمانی
- لغت دانی زبان آلمانی
- تلفظ زبان آلمانی
- متون ساده به زبان آلمانی
- سرگرمی های زبان آلمانی


#آموزش_زبان_آلمانی
#بیاموز
Shared publiclyView activity