بخش 400 لغت ضروری تافل (Essential Words for TOEFL) ایجاد شد و سه درس به این بخش اضافه شد.

#آموزش_زبان_انگلیسی

b-amooz.com/آموزش-زبان-انگلیسی/آزمون-تافل/لغات-ضروری-تافل/
Shared publiclyView activity