Shared publicly  - 
 
اضافه شدن 4 آزمون سنجش یادگیری به بخش آموز آلمانی برای نوآموزان
از این پس می توانید پس از گذاراندن هر چهار درس، میزان یادگیری خود را بررسی کنید و در صورت گرفتن نمره قبولی (حداقل 60%) به بخش بعدی بروید.

#آموزش_زبان_آلمانی

b-amooz.com/آموزش-زبان-آلمانی/برای-نوآموزان/
Translate
9
Add a comment...