Η Δόνηση του Κόσμου: Ενέργεια και συχνότητες - Ολόκληρο το υλικό σύμπαν έχει φτιαχτεί από αγνή ενέργεια και δόνηση. Όταν έχετε τη διορατικότητα να βλέπετε τα πάντα ως δόνηση, η φύση του σύμπαντος αποκαλύπτεται σε εσάς. Το φως είναι δόνηση. Ολόκληρο το φάσμα του ηλεκτρομαγνητικού κύματος του ορατού φωτός παράγει διαφορετικά χρώματα. Τα χρώματα είναι απλά κύματα που δονούνται σε διαφορετικές συχνότητες. Σε ένα τέλος του φάσματος έχουμε κόκκινο, σε κάποιο άλλο έχουμε το βιολετί. Το κόκκινο έχε...
Shared publiclyView activity