7 χαρακτηριστικά των πραγματικά αυθεντικών ανθρώπων - Πριν προχωρήσω στα χαρακτηριστικά των αυθεντικών ανθρώπων, θέλω να ξεκινήσω περιγράφοντας τι είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος. Οι αυθεντικοί άνθρωποι δεν νοιάζονται για τις τάσεις και τη μόδα. Χορεύουν στο ρυθμό του δικού τους τυμπάνου αντί να ακολουθούν το πλήθος. Είναι οι ίδιοι σε όλες τις περιστάσεις και δεν αλλάζουν αυτό που είναι ανάλογα με ποιον είναι μαζί ή με το τι κάνουν. Είναι ειλικρινείς και αυθεντικοί. Λοιπόν, γιατί δεν είναι ό...
Shared publiclyView activity