Shared publicly  - 
 
Pert vesz­tett a musz­lim mig­ráns­csa­lád az em­ber­jogi bí­ró­sá­gon
Egy musz­lim há­zas­pár a stras­bourgi em­ber­jogi bí­ró­ság­hoz for­dult, mi­u­tán egy svájci is­kola, sőt a helyi bí­ró­ság is arra kö­te­lezte őket, hogy lá­nyu­kat já­rat­niuk kell úszás­órára. A konkrét eset már hónapok óta húzódik. Egy török-svájci ke...
Translate
1
Add a comment...