Profile

Cover photo
AssProfDr. Ekrem Culfa
Works at 7/24 PSIKOLOJIK-PEDAGOJIK DANISMANLIK, KISISEL GELISIM ve EGITIM HIZMETLERI
Attended ODTÜ
Lives in Istanbul
136 followers|156,914 views
AboutPostsPhotosYouTubeReviews

Stream

AssProfDr. Ekrem Culfa

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
STRES NEDİR? 0533 373 81 23
   #Stres, herkesin hayatı boyunca karşılaştığı ve sık duyduğumuz bir durumdur. Stres yaşamayan bir insan yoktur. Çünkü stres bizi çevrede olup bitenlere tepki verme mekanizmamızın bir ürünüdür. Stres yaşamayan kişi tepki veremez. #Tepkisiz insan olmak, bizi hayatta tutan en önemli mekaniizmayı kaybetmiş olmak demektri. Bunun anlamı ise ölümdür. Ancak bahsettiğimiz; psikolojik soruna yol açan strestir. Stresin yoğunluğu çok ise bu da hayatta kalma sürecimize zaarar verir. Çevreye uyum sağlamamızı, konsantrasyonumuzu, duygu durumumuzu, bedensel sağlığımızı gibi pek çok durumu olumsuz etkiler.
   Dolayısıyla stresi gerekli ve gerçek stres kaynakları olmadan yaşadığımızda psikolojik anlamda olumsuz etkileniyoruz. Peki bu ayrımı nasıl yapabiliriz?
   Birkaç soru ile bunu anlamak mümkün. Örneğin;
• Kendinizi gergin, endişeli ya da panik halde mi hissediyorsunuz?
• Tahammül seviyeniz düştü mü?
• Konsantrasyon zorlukları yaşıyor musunuz?
• Uyku problemleri yaşıyor musunuz?
• Sık hasta olur musunuz?
• Üzgün, mutsuz ya da huzursuz hissettiğiniz oluyor mu? 
   gibi sorularınızın yanıtı “Evet” ise bu ayrımı yapmış olursunuz.
   Bizim için psikolojik sorun yaratan stresi şu şekilde tanımlayabiliriz; beklentimiz ile gerçekleşen durum arasındaki farka gösterdiğimiz tepkidir. Bu fark ne kadar çoksa, stres o kadar artar. Aslında dikkat ettiğimizde olayla karşılaşıncaya kadarki süreç daha yıpratıcı olmaktadır.
   Kronik stresin belirtileri;
• Yüksek Kan Basıncı                                           
• Midede Kramp,Bulantı
• Hızlı Kalp Atışı
• Kararsızlık
• #Sinirlilik
• Baş Ağrısı
• Aşırı Terleme
• Konsantrasyon Ve Hafızada Düşme
• Baş Dönmesi
• #Tedirginlik
• Sabırsızlık
• Tahammülsüzlük
• Bitkinlik
• Kızgınlık
• #Mizaç Duygusunun Kaybı
• Kaslarda Gerilim,Titreme
• Birşey Düşünememe
   #Çözüm; beklentimizi azaltmak değil, beklentimizi değiştirmekle gerçekleşebilir. 
   Kendimizi ne zaman emniyetli ne zaman tehlikede hissederiz sorusu ile çözüm odaklı sorgulamayı başlatabiliriz. Çünkü cevaplarımızı bilirsek o zaman stresi #kontrol edebiliriz. Şu sebepten dolayı tehdit altında hissediyorum diyebilir ve ne olduğunu biliriz. Yeterince gerçekçi olup olmadığımızı, düşündüğümüzün dışında neler olabileceğini de düşünebiliriz. En önemli malzeme bakış açısı ve düşüncelerimizdir. 
   #Stresi, ‘düşüncelerimizi nasıl yönlendiriyoruz’u bularak, olumlu ve istenilen hedefe yol almak çözer. Yönlendirme ile bahsettiğimiz, bireyin olayları algılama ve tepki verme biçimidir. Bu da stres düzeyindeki oynamanın en önemli belirleyicisidir. Blki koşulları ve temel yapısal özelliklerimizi değiştirme şansımız yok fakat bakış açımızı ve algılayış biçimimizi değiştirebiliriz. Değiştiremiyorum demek yapılacak en kötü şeydir. Çünkü elimizdeki tek gerçek malzeme budur. 
   #Terapötik sürece girildiğinde pek çok yöntem ve teknikle beraber terapistle kurulan güven ve sevgi temelli bağ, baş etme gücünüzü arttırarak bir eğitim ve gelişim sürecine girmenizi sağlayacaktır.

724 #PSİKOLOJİK #DANIŞMANLIK 0533 373 81 23
 ·  Translate
1

AssProfDr. Ekrem Culfa

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
#UYUMBOZUKLUĞU 0533 373 81 23  
https://www.youtube.com/watch?v=RQeA0u_RSoo
724  #psikolog   #pedagog   #psikiyatrist  
   Günümüzde, globalleşen dünyaya ayak uydurmak neredeyse farkında olmadan icra ettiğimiz bir sanattır. Hızla ve sürekli değişen sistemler bu rutinin en açık örnekleridir. Yetişkin birey olma yolunda kat edilen sınav&eğitim programlarından teknolojik gelişim ve değişimlere her geçen gün yaşam tarzımız farkında olarak ya da olmayarak değişim göstermektedir.
   Sistemsel güncellemelerin dışında yaşamın beraberinde getirdiği doğal süreçler de adapte olunması güç durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Yakın ilişkilerdeki duygusal iniş-çıkışlar, yeni bir ilişki, bir ayrılık, evlilik, yakın çevrede yaşanan kayıp, yeni bir kardeşin ya da çocuğun dünyaya gelmesi, iş değiştirmek ya da zorunda kalmak, mekansal değişimler ve yaşantımızı etkileyen, duygusal,düşünsel ve davranışsal anlamda yeni bir adaptasyon gerektiren bir çok örnek verilebilir. Kişi yaşanılan ya da maruz kalınan bu değişime ayak uydurma süreçlerinde zorlanabilir, durumu yok sayabilir ya da reddedebilir. Bu noktada Uyum Bozukluğu’ndan söz edilebilir.
   Uyum Bozukluğu; bireyin rutin yaşantısını olumsuz etkileyecek, köklü değişimler gerektirebilecek, dış kaynaklı ve kişi tarafından stres kaynağı olabilecek yeni bir adaptasyon süreciyle karşı karşıya kalması durumunda başa çıkma mekanizmalarındaki zayıflama ile ortaya çıkmaktadır. Uyum bozukluğunda birey kendini gergin, umutsuz, üzgün hissedebilir ve günlük aktivitelerine karşı ilgi kaybı yaşayabilir. 
   Dikkat çekilmesi gereken bir nokta olarak; Uyum Bozukluğu’nda, Depresyon belirtilerine çok benzer semptomların gözlemlenebilmesidir. Depresyon ile Uyum Bozukluğu arasındaki önemli iki fark;
1-Depresyon çoğunlukla içsel, Uyum Bozukluğu ise dışsal kaynaklara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
2- Uyum Bozukluğu’nda, adaptasyon süreci sağlıklı bir şekilde tamamlandığında semptomlar ortadan kalkmaktadır. Depresyonda böyle bir durum söz konusu değildir.
   Tedavi kapsamında; danışan ve terapist arasında kurulacak güçlü ve güvenilir bağ ile kişinin değişen yaşam şartlarından nasıl etkilendiği, düşünsel ve duygusal anlamda hangi alanlarda zorlandığı, stresörlerin nasıl tanımlandığı ve mevcut beklentileri gerçekçi sorgulama teknikleriyle değerlendirilerek bakış açısını değiştirmek ya da bakış açısı kazandırmak amaç edinilir.
 ·  Translate
1

AssProfDr. Ekrem Culfa

Shared publicly  - 
 
DEPRESYON
Konuşmak, konuşabiliyor ve kendini ifade edebiliyor olmak her zaman burada okunduğu kadar kolay olmayabilir. Kişi belirli olaya/duruma/kişiye karşı hissettiği olumlu ya da olumsuz duygularını; aklından geçen doğru ve yanlışları dile getirmek için gereken ortamı ya da uygun koşulu - ki bu ortam ve koşullar kişiden kişiye farklılık göstermekte ve bireylerin temel inançlarındaki farklılıkları ortaya çıkarabilmektedir- hissedemediğinde ve o anlarda ifade sorunu yaşadığında boş bardağa güzel, yoğun bir damla su damlatmış sayılır. Nasıl ki bu damlalar arttıkça kişinin zihinsel/düşünsel faaliyetleri; günden güne doldurmaya başladığı bardağına yönelir, istemsiz de olsa. Devam eden hayata mevcut adaptasyon oranında azalma gözlemlenir. Düşünülenler öyle fazladır ki kişi; şimdi ve burada olmak yerine çoğu zaman dünde, geçen ayda, geçen yılda, yarında olmayı tercih eder. Günlük rutininde yaptığı bir çok faaliyet önemini yitirir, “Neden?” ve “Keşke!” gibi kalıplarla başlayan cümleler gözlerini öyle bulandırır ki; aynadaki görüntüsü bile neredeyse önemini yitirecek noktaya gelir. Bu duygulanım, bardağımızdaki damlaların oluşturduğu küçük havuzumuzu dalgalandırmaya ve hareket ettirmeye başlar. O anlarda bardağın dışına sıçarayan küçücük bir zerre damla bile ilişkilerin ortasına yıldırım gibi düşerek, ciddi yıkıcı etkiler yaratabilir.
Bu kısa tanım, ruh halindeki iniş-çıkışların iletişimsel kaynaklı olduğu zamanlardaki tarifidir. “Depresyon” olarak tanımlanan bu ruh haliyle birlikte kişide;
• “Hiçbirşey yapmak istemiyorum.”
• “Kendimi kötü hissediyorum.”
• “Beni anlamıyorsun.”
• “Canım sıkılıyor.”
• “Bilmiyorum.”
• “Gerginim.”
• “Sinirleniyorum.”
• “Çok tartışıyoruz.”
• “Sinirim bozuk.”
• “Hayır!”
• “Uykum var.”
• “İstemiyorum.”
ve buna benzer söylemler bir hayli gözlemlenebilir.

İletişimsel bazı problemlerden kaynaklanabildiği gibi;
• Ölüm
• Ayrılık
• Maddi&Manevi Uzun Süreli Problem
• Genetik Aktarım
• Fiziksel Sağlık Problemleri(Kalp&Beyin Damar Tıkanıklığı,Böbrek Yetmezliği Vb.)
• Kişilik Yapısındaki Yatkınlık
gibi faktörler depresyonu başlatabilir, tetikleyebilir ya da dozunu değiştirebilir.
Depresyonda kişi; üzüntüye boğulmuşluk ve faaliyetlere ilgisizlik, uyku ve yemek yeme düzensizliği, aşırı suçluluk hissetme, kararsızlık ya da değersizlik hisleri gibi bazı belirtileri göstermektedir. Kişi yorgun ve daha önce zevk aldığı faaliyetlere karşı ilgisizdir.

 ·  Translate
1

AssProfDr. Ekrem Culfa

Shared publicly  - 
1

AssProfDr. Ekrem Culfa

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
#Kompulsiyon: #Obsesyon'a bir tepki olarak ortay çıkan ve obsesyonun verdiği sıkıntıyı azaltmak için yapılan tekrarlayıcı davranışlardır
https://www.youtube.com/watch?v=fpVxqQABxbY  0533 373 81 23  
#istanbulda 724    #psikoloji #pedagoglar #psikolok #aile #evlilik #terapist 
  Bu davranışlar sıkıntıyı azaltmak ya da tehlikeyi önlemek için yapılırlar ve obsesyonla ya anlamlı bir ilişkileri yoktur ya da ilişki olsa da çok aşırıdır. 

  
AŞIRI STRES İLE NASIL BAŞA ÇIKACAĞIM?
 0533 373 81 23  
https://www.youtube.com/watch?v=SHjoGyc5VEU

724    #psikoloji #pedagoglar #psikolok
  
İstersen çaresini,İstemezsen bahanesini bulursun
YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU TEDAVİ #VIDEO
#PSİKOTERAPİST 05333738123
https://www.youtube.com/watch?v=MpmWjjmVzGg 
#psikolog,#psikologlar,#pedagog,#pedagoglar,#psikiyatrist,#istanbulpsikiyatrist,#istanbuldapsikolog,#istanbulpedagogları
"Evlenip karımı arabanın takometresi olarak kullanmak istiyorum. Hız sınırını geçince 'bey yavaş' diye uyarsın" diyene ne dersin?
#MutluGünler akarken,#Pesimist Bakar #Optimist ise içinde Yüzer #DrEkremÇulfa

Kişiye göre davranacaksın, küçükle küçük olacaksın hatta; ama sevyesizin seviyesine inecek kadar düşmeyeceksin hayatta. - #PauloCoelho

#RuhHastası olmak öyle kolay bir şey değildir, İnsanın bundan daha önce #Ruh sahibi olması gerekir  #psikolog #pedagog #psikiyatrist 0533 373 81 23
http://www.724PsikolojikDanismanlik.com 
Karanlığa bir mum yakmak yerine, küfretmek #ZORUNDADEĞİLSİN
#İnanç adına bir sürü hurafeye inanmak #ZORUNDADEĞİLSİN
"Dostlarını kaybetmek pahasına düşmanla işbirliği yapmak ZORUNDA DEĞİLSİN"
"#Mobbing #psikolojikşiddet, iş yaşamımızda her zaman var olmuş, ancak yakın zamana kadar adlandırılmamış bir olgudur." Ayşim Çulfa http://ow.ly/i/ag714 
Cinsel Kimlik Gelişiminde Aile Tutumunun Önemi, Bireyin kendi bedenini ve benliğini devamını okumak için tıklayın... http://www.724danismanlik.net/?Syf=22&Mkl=785983&pt=Nesrin%20%C3%96rek%20Aile%20Terapisti%20%C3%87ift%20Terapisti%20Cinsel%20Terapist&Cinsel-Kimlik-Geli%C5%9Fiminde-Aile-Tutumunun-%C3%96nemi
Bir Kaçınma ve Erteleme Hastalığı #VAJİNİSMUS  tedavisi / Vajinismus geleneksel olarak #Psikofizyolojik bir bozukluk
http://www.724danismanlik.net/?Syf=22&Mkl=785980&pt=Nesrin%20%C3%96rek%20Aile%20Terapisti%20%C3%87ift%20Terapisti%20Cinsel%20Terapist&Bir-Ka%C3%A7%C4%B1nma-ve-Erteleme-Hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1-VAJ%C4%B0N%C4%B0SMUS 

Karşına çıkabilecek en kötü düşman, her zaman sen kendin olacaksın; 
724 #psikolog 0532 158 35 55

ERKEKLERDE GÖRÜLEN #CİNSEL #İŞLEV #BOZUKLUKLARI
http://www.724danismanlik.net/?Syf=22&Mkl=785970&pt=Nesrin%20%C3%96rek%20Aile%20Terapisti%20%C3%87ift%20Terapisti%20Cinsel%20Terapist&ERKEKLERDE-G%C3%96R%C3%9CLEN-C%C4%B0NSEL-%C4%B0%C5%9ELEV-BOZUKLUKLARI 

Cinsel isteksizlik nasıl #tedavi edilmeli?  
NESRİN ÖREK AİLE #ÇİFT #TERAPİSTİ #CİNSEL #TERAPİST  0533 373 81 23
http://www.724danismanlik.net/?Syf=22&Mkl=785968&pt=Nesrin%20%C3%96rek%20Aile%20Terapisti%20%C3%87ift%20Terapisti%20Cinsel%20Terapist&Cinsel-isteksizlik-nas%C4%B1l-ele-al%C4%B1nmal%C4%B1-ve-tedavi-edilmeli?-- 

Boşanmanın en # olumsuz yönlerinden birisi de çocuklar üzerindeki etkisidir. #Boşanma #Psikoloğu 0533 373 81 23
http://www.724danismanlik.net/?Syf=22&Mkl=785966&pt=Nesrin%20%C3%96rek%20Aile%20Terapisti%20%C3%87ift%20Terapisti%20Cinsel%20Terapist&Bo%C5%9Fanman%C4%B1n-en-olumsuz-y%C3%B6nlerinden-birisi-de-%C3%A7ocuklar-%C3%BCzerindeki-etkisidir

#Cinsel #Terapist #Nesrin #Örek #Kimdir #Cinsel #Terapi #Merkezi Vajinusmus Nedir Tedavisi Nasildir? #Vajinusmus #Video
http://www.yasamkoclari.org/?Lang=TR&Syf=25&video=146948 

Mobbing #psikolojikşiddet, iş yaşamımızda her zaman var olmuş, ancak yakın zamana kadar adlandırılmamış bir olgudur.
http://www.724danismanlik.net/?Syf=22&Mkl=785794&pt=%C4%B0stanbul%20Yasam%20Kocu%20Ay%C5%9Fim%20%20%C3%87ULFA%20%2005447243650&MOBING-(PS%C4%B0KOLOJ%C4%B0K-%C5%9EIDDET) 

Çoğu insan yirmi yaşında ölür; ama seksen yaşında gömülür.
 #RobinSharma

http://www.724danismanlik.net/?Syf=22&Mkl=785794&pt=%C4%B0stanbul%20Yasam%20Kocu%20Ay%C5%9Fim%20%20%C3%87ULFA%20%2005447243650&MOBING-(PS%C4%B0KOLOJ%C4%B0K-%C5%9EIDDET) 

Farklı olmak için yaşamak bir işe yaramadığını gördün, gel artık mutlu olmak için yaşa...

#7HazirandaSeniKapatacağızRTE #Açıkçası #psikolog#BizeLazımOlan #savunmakzorundayız
#DünyaSağlıkGünü
724 #PSİKOLOJİ, #Psikolog,#Pedagog,#PsikolojikDanışmanlık,#YaşamKoçluğu,#ÖğrenciKoçluğu ve #KişiselGelişim #Merkezi #istanbul Tel:0533 373 81 23
6 NİSAN  ve öncesi paylaşım-------------------
Bazen bir kartal bakışı öldürür yüreksizleri. 
Dr.StevenJune
 Uyum Bozukluğu ve #Tedavisi
 http://ow.ly/i/a7tzO  #psikolog #gülten #demirdöven 0532 158 35 55
Bireyin rutin yaşantısını #olumsuz etkileyecek, köklü değişimler gerektirebilecek, dış kaynaklı ve kişi tarafından stres kaynağı olabilecek yeni bir adaptasyon süreciyle karşı karşıya kalması durumunda başa çıkma mekanizmalarındaki zayıflama ile ortaya çıkmaktadır. #Uyum #bozukluğunda #birey kendini gergin, umutsuz, üzgün hissedebilir ve günlük aktivitelerine karşı ilgi kaybı yaşayabilir. 
   Dikkat çekilmesi gereken bir nokta olarak; Uyum Bozukluğu’nda, Depresyon belirtilerine çok benzer semptomların gözlemlenebilmesidir. Depresyon ile Uyum Bozukluğu arasındaki önemli iki fark;
1-Depresyon çoğunlukla içsel, Uyum Bozukluğu ise dışsal kaynaklara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
2- Uyum Bozukluğu’nda, adaptasyon süreci sağlıklı bir şekilde tamamlandığında semptomlar ortadan kalkmaktadır. Depresyonda böyle bir durum söz konusu değildir.
   Tedavi kapsamında; danışan ve terapist arasında kurulacak güçlü ve güvenilir bağ ile kişinin değişen yaşam şartlarından nasıl etkilendiği, düşünsel ve duygusal anlamda hangi alanlarda zorlandığı, stresörlerin nasıl tanımlandığı ve mevcut beklentileri gerçekçi sorgulama teknikleriyle değerlendirilerek bakış açısını değiştirmek ya da bakış açısı kazandırmak amaç edinilir.
 http://ow.ly/i/a7tzO 
"Bazen durup dururken içinize bir sıkıntı çöküyor, hiç gibi hissediyorsunuz. Hem de Koca bir hiç." doğru mu? https://www.youtube.com/user/psikolojidanisman ''Gözyaşlarınızı silmektense sizi ağlatan kişiyi silin hemde #sağlam silin''
#OnuBunuBırakDa #istemiyorum #şikayetçiyim #tozduman #BenceSen
Bazen her şeyi unutup sadece sımsıkı sarılmak istersin.. Ama bir şey hep engel olur. Nedir o biliyor musun? GURUR.. /Can Yücel/
Güzel Hayal etmek, içindeki kırıkları bi nevi tamir etmektir. 
724 #PSİKOLOJİ, #Psikolog,#Pedagog,#PsikolojikDanışmanlık,#YaşamKoçluğu,#ÖğrenciKoçluğu ve #KişiselGelişim #Merkezi #istanbul Tel:0533 373 81 23


"Biriyle uzun bir zaman harcadıktan sonra,Onu tanımadığınızı hissetmek ne kadar acı..." #SilBaştan
#OnuBunuBırakDa #istemiyorum #şikayetçiyim #tozduman #BenceSen

NEDEN? "Tüm suç hep karşı tarafta olur insan kendinde hiç suç aramaz"
#OnuBunuBırakDa #istemiyorum #şikayetçiyim #tozduman #BenceSen
"Hem #psikolojik hem #ruhsal hem de bedensel olarak yorgunum.Ölmüşüm ağlayanım yok" diyen çok kişi var aramızda

Bireysel çalışmalarımızda kişinin ihtiyacına göre terapiler, tedaviler uyguluyoruz. Sonrasında da ne olacak o çok önemli? Bahar temizliği yaptınız ama günlük temizliğe devam etmezseniz o ev yine kirlenir. Önemli olan harabe haline gelmeden evi sürekli temiz tutmak. http://terapi.cc

#Duygusal #empati: Zihinsel düzeyde empati kurmaya çalıştığınız zaman yargı devreye giriyor. Yargı devreye girdiği zaman da ya kendimizi ya başkasını ya da koşulları suçluyoruz. Halbuki duygusal farkındalıkla, ‘bu durum bana ne hissettiriyor?’ ‘benim bu noktada zihnimde neyi temizlemem gerekiyor?’ demeye başladığınız zaman hem kendinizi anlıyorsunuz hem de karşınızdakiyle duygusal empati kurmuş oluyorsunuz. Duygusal empati kurmak iş hayatında başarıda çok önemlidir.

#Stres #yönetimi: http://ow.ly/i/a3CHq 
Bu en önemli adımlardan biri. Herkesin kendine göre travmaları var. Bu yüzden terapi düzeyine gelmeden insanın kendisine bakması, kişisel gelişiminde #ruhsal #sağlık anlamında bir bakım yapması gerekiyor. En azından kurumlarla yaptığımız çalışmada o kısıtlı zamanlarda şunu gösteriyoruz; günlük stresleri nasıl içselleştirmeyiz? Güne stres eşiği yüksek olarak nasıl başlarız?
Çünkü her gün iş hayatından, ilişkilerden, medyadan bir şeyler alıyoruz, duygusal anlamda bombardımana uğruyoruz ve çöplük gibiyiz. Bu yüzden stres, panik atak hatta fiziksel hastalıkları bile çekiyoruz. Bir de üstüne kendi zaaflarımız, zayıflıklarımız da var. Eski kırgınlıklarımız, kızgınlıklarımız var… En azından bu kurumsal çalışmada kötü birikimleri durdurma gibi konuları stres yönetiminde gösteriyoruz.

#EFT (#Emotional #Freedom Tecnic-#Duygusal #Özgürleştirme #Tekniği) de aynı şekilde tıbben kabul edildi. Aslında o da çok basitçe yine doğu ile batının birleşimi. Bu yöntemi bulan kişi batılı bir mühendis. Akupunkturu alıp basitleştirerek, çok kronik durumlarda değil ama insanın günlük ihtiyacı olarak ağrılarından ve sıkıntılarından kurtulmak için kullanabildiği, insanın kendi kendine uygulayabildiği bir teknik haline getirmiş. Bu yöntemin de, uygulanırken, makinelerle beyin dalgaları gözlemlenerek insanlarda iyileşme sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmış.
Dr. Ekrem Çulfa 0532 158 35 55
------------
Aslında kurumsal hayatta da insanların bütün sıkıntıları, çatışmaları, motivasyonsuzlukları hep insanların duygusal sağlıksızlıklarından geliyor. Kurumsal hayatta da bireysel sağlık çok önemli. Büyük, küçük bütün şirketlerde bunu görebilirsiniz.
Duygusal sağlığınızla ilgilenmeniz için de illa bir travma yaşamanıza gerek yok. Artık fiziksel sağlığınızın temelinin temiz bir duygusal dünyada olduğunu biliyoruz. http://psikologlar.biz

"Tak" kafana! Takır Takır "Tak" Hemde :-) 
Çok fazla ayrıntılara takılan insanlar kendisine ve etrafındakilere zarar veriyor.…
http://www.724psikoloji.com/?Syf=22&Mkl=780373&pt=Assoc%20Prof%20Dr%20Ekrem%20%C3%87ulfa%200533%20373%208123&Tak-kafana!-Tak%C4%B1r-Tak%C4%B1r-Tak-Hemde-:-)-

Başarı ayrıntılar da gizli değil midir? 
Evet, başarıların arkasında ayrıntıları görmek vardır ama geneli kaçırarak ayrıntılara takılmak başarı getirmez. Parçanın bütününü görerek ayrıntılara nüfuz etmek önemlidir. Zaten bütünü gözden kaçırarak kontrolsüz ayrıntılara dalmak, başarı değil, başarısızlık getirecektir. http://ow.ly/i/a1Maj 
Başarlı olma stratejileri için #öğrencikoçluğu,huzurlu ve mutlu bir #aile için #ailekoçu, http://www.terapi.cc/?Syf=22&Mkl=177147&pt=Psikolog%20Esra%20G%C3%B6kcen&Bireysel-Ko%C3%A7luk-
kişinin kendisinde genel bir farkındalık sağlamak için bir #yaşamkoçu'yla yapacağınız #seanslar sizi bir adım daha öne geçirecektir. Eğer bir #psikolojiksorun yaşıyorsanız #yaşamkoçları'ndan önce #psikolojikdanışmanlar'dan #destek alınız.                                      

4 Yaş Çocuğun Gelişim Özellikleri
http://www.terapi.cc/?Syf=22&Mkl=779623&pt=Pedagog%20Elda%20Ay%C5%9Fe%20Tatl%C4%B1%200532%20158%2035%2055&4-Ya%C5%9F-Geli%C5%9Fim-%C3%96zellikleri #psikolog #seans #ücretleri ile ilgili #aramalar #psikolog #ücret #sgk #psikolog 
#psikolog #seansları psikolog seans ücretleri 2016 #psikolog #ücretleri psikolog #seans #ücretleri 2015 psikolog #seans #süresi #psikolog #seans #fiyatları 200 TL
Hangi üniversiteden mezun olacağımızı, kiminle evlenip kaç çocuğa sahip olacağımızı veya evlendiğimiz kişiyle ayrılık yaşayacaksak hangi tarihte ayılmayacağımızı, öleceğimiz tarihi kısacası hayatımız ve çevremizdeki insanların hayatıyla ilgili olacakları bildiğimizi hayal edin. Muhtemelen birçoğumuz için hayat daha mutsuz, umutsuz, hedefsiz ve amaçsız bir hal alacaktı. Ne yaşayacağımızı bildiğimiz için belki de yaşayacağımız olaydan keyif almaz, heyecan duymaz, ilgisiz bir hal alırdık.
Devamını okumak için tıklayınız
http://www.724psikoloji.com/?Syf=22&Mkl=779155&pt=Psikolog%20R%C4%B1fat%20Tu%C4%9Fsal%200533%20373%2081%2023&Belirsizlikler-ve-Kayg%C4%B1lar%C4%B1m%C4%B1z
Bir Kâhin misali her şeyi biliyor olsaydık, hayat hepimiz için kuşkusuz amaçsız, idealsiz ve sıkıcı bir hal alıyor olurdu.
http://www.724psikoloji.com/?Syf=22&Mkl=779155&pt=Psikolog%20R%C4%B1fat%20Tu%C4%9Fsal%200533%20373%2081%2023&Belirsizlikler-ve-Kayg%C4%B1lar%C4%B1m%C4%B1z

Bir konuda uzun süre belirsizlik yaşadığımız zaman kaygılarımız, kuşkularımızı, şüpheciliğimizi ve paranoyalarımızı tetikler ve http://ow.ly/i/93XMi 
http://www.724psikoloji.com/?Syf=22&Mkl=779155&pt=Psikolog%20R%C4%B1fat%20Tu%C4%9Fsal%200533%20373%2081%2023&Belirsizlikler-ve-Kayg%C4%B1lar%C4%B1m%C4%B1z


Yaşlı #Psikolojisi; #Yaşlanmak, önlenmesi mümkün olmayan doğal bir durum. Ancak önemli olan sağlıkla, mutlulukla ve zamanı geldiğinde yaşlanmak. 
http://www.724psikoloji.com/?Syf=22&Mkl=779014&pt=Yasli%20Psikolojisi%20/%20Yaslilik%20Psikolojisi%200532%20158%2035%2055&Yaslilik-Psikolojisi--Ya%C5%9Fl%C4%B1l%C4%B1k,-en-%C3%A7ok--hangi-organlar%C4%B1-vuruyor

EĞER HATALIYSANIZ HEMEN BUNU KABUL EDİNİZ
İstanbul Yasam Kocu AYŞİM ÇULFA 0532 158 35 55
http://www.724psikoloji.com/?Syf=22&Mkl=775815&pt=%C4%B0stanbul%20Yasam%20Kocu%20AY%C5%9E%C4%B0M%20%C3%87ULFA%20%2005447243650&Ba%C5%9Far%C4%B1-Prensipleri
Konuşmaya dostça başlayın...
Karşınızdakinin size hemen’’evet’’ demesini sağlayın...
Bırakın konuşmanın çoğunu karşınızdaki yapsın...
Empati kurun...
Karşınızdakilerin düşünce ve isteklerine anlayışla yaklaşın...
Fikirlerinizi canlandırın...

3 #Yaş #Çocuğunun #Gelişimi ve  #Özellikleri http://ow.ly/KrP7I #Pedagog #Elda #TATLI yazdı   3 yaşla birlikte iki yaş #sendromu biter ve daha olgun ve daha gelişmiş bir çocuğunuz olur. Daha bağımsız ve daha çevreyle barışıktır. 
724 #PSİKOLOJİ, #Psikolog,#Pedagog,#PsikolojikDanışmanlık,#YaşamKoçluğu,#ÖğrenciKoçluğu ve #KişiselGelişim #Merkezi #istanbul Tel:0533 373 81 23

insanlardan nefret etmeye niyetliysen işe kendinden başla...

TAMAMLAMA
Hatırlamak için bir #hafıza mız olmasına rağmen #unutmak için hiçbir şeyimizin olmaması hayatın bize...(tamamla tamamlayabilirsen)

Sorumluluğu biraz da siz üstünüze alın! 
https://www.change.org/p/a%C5%9F%C4%B1klar-e%C5%9Fler-%C3%A7iftler-sevgililer-ni%C5%9Fanl%C4%B1lar-s%C3%B6zl%C3%BCler-sorumlulu%C4%9Fu-biraz-da-siz-%C3%BCst%C3%BCn%C3%BCze-al%C4%B1n/invite?just_created=true&share=true
724 #Psikolojik #Destek 0533 373 81 23 http://ow.ly/i/92lsb 
Eşiniz/Sevgiliniz ile  nerede, ne zaman ve nasıl buluşabileceğiniz / nereye gidebileceğinizi söyleyen taraf neden siz olmayasınız? Kuralları değiştirmeye ve girişken olmaya çekinmeyin. Huzurlu, zevkli #dakikalar geçirmek adına #sorumluluğu kimi zaman üzerinize almanızda hiçbir sakınca yok.
Genellikle karşı taraftan beklerseniz, hem onu yormuş olursunuz hem de sizin istekli olup olmadığınız konusunda endişeye kapılabilir.Gün içinde #sevgi dolu #telefon #mesajları atmak istiyorsanız içinizden gelen bu doğal #içgüdüyü dizginlemeye çalışmayın.Dahası bu size buluştuğunuzda dizginleri elinize almanız için de hoş bir fırsat sunar. 
Şaşırtın, şımartın!
Evet; kimi zaman sorumluluğu sizin aldığınızı bilmek partnerinizi rahatlatıp çok daha tutkulu olmasına neden olacaktır.

#istanbul 724 #Psikolojik #Pedagojik #Danışmanlık #Hizmetleri genel anlamda Bebeklik Çocukluk ve Ergenlik dönemi Destek, Yardım ve Danışmanlık hizmetlerini kapsar. 
Ülkemizde şimdilik Pedagog ünvanı ile uzman yetiştiren bir lisans programı bulunmamaktadır.  Ama yurtdışından mezun olmuş gerçek "pedagog" uzmanlarımız mevcuttur.  Türkiye'den mezun #Pedagog olarak bilinen uzmanlar ise genelde çocuk ve erinlik dönemi psikolojisi alanında uzmanlaşmış uzman psikologlardır. Çocuk ve ergenlerle çalışan uzman psikologlar aynı zamanda pedagog olarak faaliyet gösterir.
724 Psikolojik Danışmanlık Merkezinde Psikolojik ve Pedagojik Danışmanlık Hizmetleri kapsamında aşağıdaki hizmetler verilmektedir.
Çocuklarda Ergenlerde  davranış ve uyum sorunları konusunda psikolojik destek
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktvitie, Alt ıslatma, Dışkı kaçırma, Tırnak Yeme, Parmak emme
Uyku Sorunları, Kaygı Problemleri (Okul Fobisi, Ebeveynden ayrılma kaygısı, 
Gece korkuları, endişe verici rüyalar, takıntılar, tikler… vb)
Tuvalet Alışkanlığı, Yalan Söyleme, Çalma Davranışları, TV ve Bilgisayar Bağımlılığı
Çocukların Psikolojik Değerlendirilmesi, Çocukların Zihinsel Değerlendirilmesi 
Okula Uyum Sorunları,Akademik Başarısızlık, Geç ve Güç Öğrenme
Öğrenme Güçlüğü ( Disleksi),Okuldan Kaçma,Ders isteksizliği ve Başarısızlık
Sınav Kaygısı, Yaygın Gelişimsel Sorunlar (Otizm, Down Sendromu …vb)
Konuşma ve Dil Terapisi
HEP AKLINIZDA TUTUN !
“Çocuk ERGEN ruh sağlığı konularında profesyonel destek sadece sorunlu davranışlara yönelik değildir. Çocuk ERGEN ruh sağlığı alanında verilen hizmetler bireyin sağlıklı gelişimi için etkili bir rehberlik ve danışmanlık işlevi de görür.”
Kurumumuzda Psikolojik ve  Pedagojik Danışmanlık hizmeti veren uzman psikolgolar pedagoglar danışan takip deneyimi yüksek profesyonel uzmanlardır.
Daha fazla bilgi almak soru sormak isterseniz lütfen 724 #Psikoloji #Merkezimizi 0216 347 6003 Numaralı telefondan saat: 08:0021:00 saatleri arasında arayınız.

Hayatta yapılacak enbüyük #hata,hata yapmaktan korkarak yasamaktır   (EGHubbard )724 #Psikoloji 0532158 3555 http://ow.ly/i/91oN5 

Dikkat Eksikliği ve #Hiperaktivite #Bozukluğu’nun Başlıca Belirtileri:
Psikolog #Nurcan #Kement +90 544 724 36 50
724 PSİKOLOJİ, #Psikolog,Pedagog,#PsikolojikDanışmanlık,Yaşam Koçluğu,Öğrenci Koçluğu ve Kişisel Gelişim Merkezi Tel:0216 347 6003 http://ow.ly/KlM0M

Kaygı Anksiyete Bozukluğu Nedir? Nasıl Baş Edilir?
Psikolog #Nurcan #Kement +90 544 724 36 50
http://www.724psikoloji.com/?Syf=22&Mkl=778243&pt=Psikolog%20Nurcan%20Kement%20+90%20544%20724%2036%2050&Kayg%C4%B1-Anksiyete-Bozuklu%C4%9Fu
 ·  Translate
1
Have him in circles
136 people
Lebide GİRGİN's profile photo
sevda holland's profile photo
Acar Patent's profile photo
Dr. Ekrem Culfa's profile photo
Psikoterapist Yasam Kocu's profile photo
Sude Kaya's profile photo
xhevahir Asla's profile photo
Taha Sökmen's profile photo
GAVSIM HİMMET's profile photo

AssProfDr. Ekrem Culfa

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU #Danışma  0532 158 35 55
   Yaşantımız boyunca #karar mekanizmamızı harekete geçirecek, tercihlerimiz doğrultusunda bizi olumlu ya da olumsuz davranışlara sevk edecek, mevcut durumu değerlendirerek tehlikeli ya da #güvenli ortamları belirlememizi gerektirecek sayısız durumla karşılaşırız. Bu yaşantılar sırasında kişi duygusal ve fiziksel sağlığını güvende tutmak adına olumsuz sonuçları öngörme isteği içindedir ki, tüm bu tutumlarımız bizim zarar görme olasılıklarımızı azaltması bağlamında sağlıklı bir farkındalık yaratmaktadır.
   Fakat bu yaşantılar sırasında kişi ağırlıklı ve neredeyse tamamen olumsuz sonuçlara odaklanıyorsa, sürekli oalrak aşırı bir endişe içerisindeyse, belirli bir durum karşısında doğabilecek en kötü sonuca hatta gerçekdışı sonuçlara odaklanıyorsa ve tüm bu eğilimleri sebebiyle günlük rutinlerinde aksamalar ve fiziksel sağlığında uykusuzluk, endişe, öfke kaynaklı bozulmalar mevcut ise burada “Yaygın Anksiyete Bozukluğu”ndan söz edilebilir.
   #Yaygın #Anksiyete Bozukluğu; en az altı ay süreyle hemen hemen her gün, birçok olay ya da etkinlik hakkında (işte ya da okulda başarı gibi) aşırı kaygılanma ve kuruntulara kapılma halidir. Kişi kendini kuruntulara kapılmaktan alıkoyamaz. #Çocukluk ve genç yetişkinlik dönemlerinde başlayabilen Yaygın Anksiyete Bozukluğu; belirgin bir sebeb bağlı olmaksızın ya da mevcut duruma bağlı fakat uygunsuz ve aşırı sayılabilecek endişe ile karakterizedir.
   Belirgin Yaygın Anksiyete Bozukluğu belirtileri;
• #Huzursuzluk
• Aşırı Heyecan
• Gereksiz Endişe
• Kolay #Yorulma
• Konsantrasyonda Güçlük
• Kaslarda #Gerginlik
• #Uyku Problemleri
   Yaygın Anksiyete Bozukluğu’nun psikoterapi ile tedavisi sürecine başlamadan önce, bozukluğun herhangi bir fizyolojik temeli olup olmadığını görmek adına değerlendirmeler yapılır. Tedavide hem farmakolojik hem de psikolojik uygulamaların kullanıldığı birleşik modelin kullanılması yaygındır. Bu süreçte anksiyeteyi arttırabilecek ürünlerden uzak durulması ve tüketiminin azaltılması önemlidir. Psikolojik tedavi sürecinde dinamik psikoterapi, destekleyici psikoterapi ve bilişsel davranışçı terapi tekniklerinin hepsi ya da bir tanesi kullanılabilir. Bireyin tedavide içgörü kazanımı ve yaşadığı aşırı ve yersiz kaygıların temelleri gerçekçi sorgulama tekniği, yüzleşme ve psikolojik eğitim ile sağlanır. Bu süreçte destekleyici nitelikteki gevşeme ve nefes kontrolü sağlama teknikleri #danışan a anlatılır ve uygulama ödevleri verilir.
 
YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU #psikolog   #pedagog   0532 158 35 55
 ·  Translate
2

AssProfDr. Ekrem Culfa

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
#DEPRESYON #video
https://www.youtube.com/watch?v=SuXHMu1Ep50&feature=youtu.be    Konuşmak, konuşabiliyor ve kendini ifade edebiliyor olmak her #zaman burada okunduğu kadar kolay olmayabilir. Kişi belirli olaya/duruma/kişiye karşı hissettiği olumlu ya da olumsuz duygularını; aklından geçen doğru ve yanlışları dile getirmek için gereken ortamı ya da uygun koşulu - ki bu ortam ve koşullar kişiden kişiye farklılık göstermekte ve bireylerin temel inançlarındaki farklılıkları ortaya çıkarabilmektedir- hissedemediğinde ve o anlarda ifade sorunu yaşadığında boş bardağa #güzel, yoğun bir damla su damlatmış sayılır. Nasıl ki bu #damlalar arttıkça kişinin zihinsel/düşünsel faaliyetleri; günden güne doldurmaya başladığı bardağına yönelir, istemsiz de olsa. Devam eden hayata mevcut #adaptasyon oranında azalma gözlemlenir. Düşünülenler öyle fazladır ki kişi; şimdi ve burada olmak yerine çoğu zaman dünde, geçen ayda, geçen yılda, yarında olmayı tercih eder. Günlük rutininde yaptığı bir çok faaliyet önemini yitirir, “Neden?” ve “Keşke!” gibi kalıplarla başlayan cümleler gözlerini öyle bulandırır ki; aynadaki görüntüsü bile neredeyse önemini yitirecek noktaya gelir. Bu duygulanım, bardağımızdaki damlaların oluşturduğu küçük havuzumuzu dalgalandırmaya ve hareket ettirmeye başlar. O anlarda bardağın dışına sıçarayan küçücük bir zerre damla bile ilişkilerin ortasına yıldırım gibi düşerek, ciddi yıkıcı etkiler yaratabilir.
   Bu kısa tanım, ruh halindeki iniş-çıkışların iletişimsel kaynaklı olduğu zamanlardaki tarifidir. “Depresyon” olarak tanımlanan bu ruh haliyle birlikte kişide;
• “Hiçbirşey yapmak istemiyorum.”
• “Kendimi kötü hissediyorum.”
• “Beni anlamıyorsun.”
• “Canım sıkılıyor.”
• “Bilmiyorum.”
• “Gerginim.”
• “Sinirleniyorum.”
• “Çok tartışıyoruz.”
• “Sinirim bozuk.”
• “Hayır!”
• “Uykum var.”
• “İstemiyorum.” 
ve buna benzer söylemler bir hayli gözlemlenebilir. 
   
   İletişimsel bazı problemlerden kaynaklanabildiği gibi;
#Ölüm
#Ayrılık
• Maddi&Manevi Uzun Süreli #Problem
• Genetik Aktarım
• Fiziksel Sağlık Problemleri(Kalp&Beyin Damar Tıkanıklığı,Böbrek Yetmezliği Vb.)
• Kişilik Yapısındaki Yatkınlık 
gibi faktörler depresyonu başlatabilir, tetikleyebilir ya da dozunu değiştirebilir. 
   #Depresyonda kişi; üzüntüye boğulmuşluk ve faaliyetlere ilgisizlik, uyku ve yemek yeme düzensizliği, aşırı #suçluluk hissetme, kararsızlık ya da değersizlik hisleri gibi bazı belirtileri göstermektedir. Kişi yorgun ve daha önce zevk aldığı faaliyetlere karşı ilgisizdir.
 ·  Translate
1

AssProfDr. Ekrem Culfa

Shared publicly  - 
1

AssProfDr. Ekrem Culfa

Shared publicly  - 
1

AssProfDr. Ekrem Culfa

Shared publicly  - 
 
1

AssProfDr. Ekrem Culfa

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
Kompulsiyon: Obsesyona bir tepki olarak ortay çıkan ve obsesyonun verdiği sıkıntıyı azaltmak için yapılan tekrarlayıcı davranışlardır
https://www.youtube.com/watch?v=fpVxqQABxbY  0533 373 81 23  
#istanbulda 724    #psikoloji #pedagoglar #psikolok #aile #evlilik #terapist 
Kompulsiyon: Obsesyona bir tepki olarak ortay çıkan ve obsesyonun verdiği sıkıntıyı azaltmak için yapılan tekrarlayıcı davranışlardır (el yıkama, sıralama, kontrol etme gibi.).
   Bu davranışlar sıkıntıyı azaltmak ya da tehlikeyi önlemek için yapılırlar ve obsesyonla ya anlamlı bir ilişkileri yoktur ya da ilişki olsa da çok aşırıdır.
 ·  Translate
1
People
Have him in circles
136 people
Lebide GİRGİN's profile photo
sevda holland's profile photo
Acar Patent's profile photo
Dr. Ekrem Culfa's profile photo
Psikoterapist Yasam Kocu's profile photo
Sude Kaya's profile photo
xhevahir Asla's profile photo
Taha Sökmen's profile photo
GAVSIM HİMMET's profile photo
Education
 • ODTÜ
  1993
 • Istanbul ticaret universitesi
 • Rochville University
  Psikolog Pedagog, 2005 - 2
  #UYUMBOZUKLUĞU 0533 373 81 23 https://www.youtube.com/watch?v=RQeA0u_RSoo 724 #psikolog #pedagog #psikiyatrist Günümüzde, globalleşen dünyaya ayak uydurmak neredeyse farkında olmadan icra ettiğimiz bir sanattır. Hızla ve sürekli değişen sistemler bu rutinin en açık örnekleridir. Yetişkin birey olma yolunda kat edilen sınav&eğitim programlarından teknolojik gelişim ve değişimlere her geçen gün yaşam tarzımız farkında olarak ya da olmayarak değişim göstermektedir. Sistemsel güncellemelerin dışında yaşamın beraberinde getirdiği doğal süreçler de adapte olunması güç durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Yakın ilişkilerdeki duygusal iniş-çıkışlar, yeni bir ilişki, bir ayrılık, evlilik, yakın çevrede yaşanan kayıp, yeni bir kardeşin ya da çocuğun dünyaya gelmesi, iş değiştirmek ya da zorunda kalmak, mekansal değişimler ve yaşantımızı etkileyen, duygusal,düşünsel ve davranışsal anlamda yeni bir adaptasyon gerektiren bir çok örnek verilebilir. Kişi yaşanılan ya da maruz kalınan bu değişime ayak uydurma süreçlerinde zorlanabilir, durumu yok sayabilir ya da reddedebilir. Bu noktada Uyum Bozukluğu’ndan söz edilebilir. Uyum Bozukluğu; bireyin rutin yaşantısını olumsuz etkileyecek, köklü değişimler gerektirebilecek, dış kaynaklı ve kişi tarafından stres kaynağı olabilecek yeni bir adaptasyon süreciyle karşı karşıya kalması durumunda başa çıkma mekanizmalarındaki zayıflama ile ortaya çıkmaktadır. Uyum bozukluğunda birey kendini gergin, umutsuz, üzgün hissedebilir ve günlük aktivitelerine karşı ilgi kaybı yaşayabilir. Dikkat çekilmesi gereken bir nokta olarak; Uyum Bozukluğu’nda, Depresyon belirtilerine çok benzer semptomların gözlemlenebilmesidir. Depresyon ile Uyum Bozukluğu arasındaki önemli iki fark; 1-Depresyon çoğunlukla içsel, Uyum Bozukluğu ise dışsal kaynaklara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 2- Uyum Bozukluğu’nda, adaptasyon süreci sağlıklı bir şekilde tamamlandığında semptomlar ortadan kalkmaktadır. Depresyonda böyle bir durum söz konusu değildir. Tedavi kapsamında; danışan ve terapist arasında kurulacak güçlü ve güvenilir bağ ile kişinin değişen yaşam şartlarından nasıl etkilendiği, düşünsel ve duygusal anlamda hangi alanlarda zorlandığı, stresörlerin nasıl tanımlandığı ve mevcut beklentileri gerçekçi sorgulama teknikleriyle değerlendirilerek bakış açısını değiştirmek ya da bakış açısı kazandırmak amaç edinilir.
Basic Information
Gender
Male
Other names
724 Psikolog, Pedagog, Psikiyatrist Danışmanlık Merkezi Kurucusu
Links
Story
Introduction

Sorunlarımızı bir arkadaşımızla paylaşmak yerine bir uzmana danışmak arasındaki fark nedir ?
Her insan gibi; zaman zaman zor günler geçirebiliriz ve bu dönemlerde bütün ihtiyacımız iyi bir arkadaşın bizi dinlemesi, anlaması ve yanımızda olup destek vermesi olabilir. Fakat sorunlarımız daha ciddi bir problemden kaynaklandığında arkadaşımızın bizi yargısızca dinleyebilmesi imkansız hale gelebilir. En iyi arkadaşımız bile bu sorunlar karşısında bizi neşelendirmeye yada aynı sorunu tekrar tekrar konuşmamızdan rahatsızlık duymaya başlayabilir. İşin aslı bazen içinde bulunduğumuz ruh halinde kalmamız, ve konuyu yeterince anlayana kadar tekrar tekrar konuşmamız son derece çok önemlidir.

Bir Uzmanla  görüşmeniz size; duygu ve düşüncelerinizden dolayı yargılanmadan güvenli bir ortam içinde problemlerinizi incelemenize imkan sağlar. Bir Pedagog, Psikolog veya Psikiyatrist; sizin veya çocuğunuzun bilinç altınızda yatan sorunlara inebilir ve yaşadığınız bu problemleri neden yaşadığınızı, nasıl değiştirebileceğinizi söyleyebilir ve aşmanız gereken süreçleri geçirmenize destek olur.
Oysa arkadaşlar sadece probleminizi unutmanızı ve geçici olarak kendinizi iyi hissetmenize yardım eder. 

Uzmanlara danışmak, günlük hayatımızda karşımıza çıkan problemlerle başa çıkabilmeye ve tıkandığımız durumlarda çözüm üretmeye yardımcı olur. Sistematik ve yapılandırılmış profesyonel bir hizmet olan psikolojik-psikiyatrik danışmanlık bireye kendi kaynaklarını keşfettirebilme, sorunların kökenine inebilme, kendini tanıma ve geliştirme, gerginliklerini azaltabilme, baş etme mekanizmalarını güçlendirme v.b. konularda destek olur.

Psikolojik-Psikiyatrik-Pedagojik danışmanlık tüm bu unsurları yerine getirebilmek için çeşitli terapi ve değerlendirme yöntemlerini kullanır. Bu amaç doğrultusunda bireye fayda sağlayacak terapi yöntemi tespit edilir ve bu terapileri uygulamada yetkin pedagog-psikologlar-psikiyatristler soruna en kısa sürede ve en etkin biçimde çözüm üretir.
7/24 PSIKOLOJIK-PEDAGOJIK DANISMANLIK, KISISEL GELISIM ve EGITIM HIZMETLERI
Rihtim cad. KADIKÖY -Tel: 05057675885 - 05333738123 - 02163476003-447243650www.724danismanlik.com
Work
Occupation
Akademisyen, Öğretim Üyesi ve Danışman
Skills
Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu Aile Evlilik Terapisti Psikolog Pedagog Psikiyatrist Yasam Kocu Seans ve Randevu Telefonu 0533 373 81 23 & 0505 767 58 85
Employment
 • 7/24 PSIKOLOJIK-PEDAGOJIK DANISMANLIK, KISISEL GELISIM ve EGITIM HIZMETLERI
  Akademisyen, Öğretim Üyesi ve Danışman, present
  Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu Aile Evlilik Terapisti Psikolog Pedagog Psikiyatrist Yasam Kocu Seans ve Randevu Telefonu 0533 373 81 23 & 0505 767 58 85
 • Silm,Bilfen,İTÜ,İTİCU,ITTU,ATU,7/24 PSIKOLOJIK-PEDAGOJIK DANISMANLIK, KISISEL GELISIM ve EGITIM HIZMETLERI
  Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu Aile Evlilik Terapisti Psikolog Pedagog Psikiyatrist Yasam Kocu Seans ve Randevu Telefonu 0533 373 81 23 & 0505 767 58 85
 • Baakirkoy Psikolog
  Aile Evlilik Terapisti
  Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu Aile Evlilik Terapisti Psikolog Pedagog Psikiyatrist Yasam Kocu Seans ve Randevu Telefonu 0533 373 81 23 & 0505 767 58 85
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Istanbul
Previously
Tüm Dünya - Üniversiteler
Contact Information
Home
Phone
05057675885
Mobile
05333738123
Email
Address
7/24 PSIKOLOJIK-PEDAGOJIK DANISMANLIK, KISISEL GELISIM ve EGITIM HIZMETLERI Rihtim cad. KADIKÖY -Telefonlarimiz: 05057675885 - 05333738123 - 02163476003-0544 724 3650 www.724danismanlik.com
Apps with Google+ Sign-in