Profile cover photo
Profile photo
Armandl
4 followers -
آرمان دانلود - نرم افزار ، موبایل ، بازی ، فیلم ، موبایل
آرمان دانلود - نرم افزار ، موبایل ، بازی ، فیلم ، موبایل

4 followers
About
Posts

Post has attachment
لینک دانلود:
http://www.armandl.com/?p=17002

سوپرگرام تلگرامی فوق پیشرفته به صورت رایگان

ویژگی های سوپرگرام :
– رایگان و بدون هزینه بودن و پشتیبانی از زبان شیرین فارسی
– حالت روح (وضعیت نامحسوس) و مخفی کردن وضعیت تایپ کردن
– دارای حالت نمایش مخصوص تبلت و مخفی کردن شماره در منوی برنامه
– قابلیت زمان بندی دانلودها و دانلود منیجر قدرتمند و حرفه ای
– آیدی یاب فوق حرفه ای و دارای فونت های بسیار زیبا
– پشتیبانی از تاریخ شمسی و میلادی و دارای فونت های بسیار زیبا
– فوروارد پیشرفته و بدون نقل قول و نمایش زمان با فرمت ۲۴ ساعته
– فوروارد عکس و متن بدون نقل قول و فوروارد بدون نقل قول و با ویرایش
– تمایز بین مخاطبین دوطرفه و فوروارد زیرنویس عکس ها
– نمایش مخاطبین آنلاین شما و مدیر یاب گروه و سوپر گروه
– نمایش تغییرات مخاطبین و بخش مخاطبین خاص شما
– تبدیل هر گروهی به سوپرگروه و امکان حذف گروهی مخاطبین
– نشانه گذاری روی پیام ها و ترک گروه با امکان بازگشت
– امکان پیش نمایش استیکرها و قابلیت رفتن به پیام نشانه شده
– گرفتن تاییدیه برای ارسال صدا و گرفتن تاییدیه برای ارسال استیکر
– امکان ساخت قالب و تغییر تم و امکان کشیدن نقاشی و ارسال آن
– تفکیک پیامها بر اساس نوع آنها و ساخت قالب و اشتراک گذاری آن
– وجود تب مجزا برای گفتگوهای خاص و تفکیک سوپرگره ها از گروه های عادی
– وجود تب مجزا برای خوانده نشده ها و امکان انتقال تب ها به پایین
– امکان درج زیر نویس برای تصاویر و قابلیت درج زیر نویس برای فیلم
– منوی دسترسی سریع (میانبر سوپر) و امکان فعالسازی و غیرفعالسازی تب ها

لینک دانلود:
http://www.armandl.com/?p=17002


Post has attachment
لینک دانلود:
http://www.armandl.com/?p=17002

سوپرگرام تلگرامی فوق پیشرفته به صورت رایگان

ویژگی های سوپرگرام :
– رایگان و بدون هزینه بودن و پشتیبانی از زبان شیرین فارسی
– حالت روح (وضعیت نامحسوس) و مخفی کردن وضعیت تایپ کردن
– دارای حالت نمایش مخصوص تبلت و مخفی کردن شماره در منوی برنامه
– قابلیت زمان بندی دانلودها و دانلود منیجر قدرتمند و حرفه ای
– آیدی یاب فوق حرفه ای و دارای فونت های بسیار زیبا
– پشتیبانی از تاریخ شمسی و میلادی و دارای فونت های بسیار زیبا
– فوروارد پیشرفته و بدون نقل قول و نمایش زمان با فرمت ۲۴ ساعته
– فوروارد عکس و متن بدون نقل قول و فوروارد بدون نقل قول و با ویرایش
– تمایز بین مخاطبین دوطرفه و فوروارد زیرنویس عکس ها
– نمایش مخاطبین آنلاین شما و مدیر یاب گروه و سوپر گروه
– نمایش تغییرات مخاطبین و بخش مخاطبین خاص شما
– تبدیل هر گروهی به سوپرگروه و امکان حذف گروهی مخاطبین
– نشانه گذاری روی پیام ها و ترک گروه با امکان بازگشت
– امکان پیش نمایش استیکرها و قابلیت رفتن به پیام نشانه شده
– گرفتن تاییدیه برای ارسال صدا و گرفتن تاییدیه برای ارسال استیکر
– امکان ساخت قالب و تغییر تم و امکان کشیدن نقاشی و ارسال آن
– تفکیک پیامها بر اساس نوع آنها و ساخت قالب و اشتراک گذاری آن
– وجود تب مجزا برای گفتگوهای خاص و تفکیک سوپرگره ها از گروه های عادی
– وجود تب مجزا برای خوانده نشده ها و امکان انتقال تب ها به پایین
– امکان درج زیر نویس برای تصاویر و قابلیت درج زیر نویس برای فیلم
– منوی دسترسی سریع (میانبر سوپر) و امکان فعالسازی و غیرفعالسازی تب ها

لینک دانلود:
http://www.armandl.com/?p=17002


Post has attachment
لینک دانلود:
http://www.armandl.com/?p=17002

سوپرگرام تلگرامی فوق پیشرفته به صورت رایگان

ویژگی های سوپرگرام :
– رایگان و بدون هزینه بودن و پشتیبانی از زبان شیرین فارسی
– حالت روح (وضعیت نامحسوس) و مخفی کردن وضعیت تایپ کردن
– دارای حالت نمایش مخصوص تبلت و مخفی کردن شماره در منوی برنامه
– قابلیت زمان بندی دانلودها و دانلود منیجر قدرتمند و حرفه ای
– آیدی یاب فوق حرفه ای و دارای فونت های بسیار زیبا
– پشتیبانی از تاریخ شمسی و میلادی و دارای فونت های بسیار زیبا
– فوروارد پیشرفته و بدون نقل قول و نمایش زمان با فرمت ۲۴ ساعته
– فوروارد عکس و متن بدون نقل قول و فوروارد بدون نقل قول و با ویرایش
– تمایز بین مخاطبین دوطرفه و فوروارد زیرنویس عکس ها
– نمایش مخاطبین آنلاین شما و مدیر یاب گروه و سوپر گروه
– نمایش تغییرات مخاطبین و بخش مخاطبین خاص شما
– تبدیل هر گروهی به سوپرگروه و امکان حذف گروهی مخاطبین
– نشانه گذاری روی پیام ها و ترک گروه با امکان بازگشت
– امکان پیش نمایش استیکرها و قابلیت رفتن به پیام نشانه شده
– گرفتن تاییدیه برای ارسال صدا و گرفتن تاییدیه برای ارسال استیکر
– امکان ساخت قالب و تغییر تم و امکان کشیدن نقاشی و ارسال آن
– تفکیک پیامها بر اساس نوع آنها و ساخت قالب و اشتراک گذاری آن
– وجود تب مجزا برای گفتگوهای خاص و تفکیک سوپرگره ها از گروه های عادی
– وجود تب مجزا برای خوانده نشده ها و امکان انتقال تب ها به پایین
– امکان درج زیر نویس برای تصاویر و قابلیت درج زیر نویس برای فیلم
– منوی دسترسی سریع (میانبر سوپر) و امکان فعالسازی و غیرفعالسازی تب ها

لینک دانلود:
http://www.armandl.com/?p=17002


Post has attachment
لینک دانلود:
http://www.armandl.com/?p=17002

سوپرگرام تلگرامی فوق پیشرفته به صورت رایگان

ویژگی های سوپرگرام :
– رایگان و بدون هزینه بودن و پشتیبانی از زبان شیرین فارسی
– حالت روح (وضعیت نامحسوس) و مخفی کردن وضعیت تایپ کردن
– دارای حالت نمایش مخصوص تبلت و مخفی کردن شماره در منوی برنامه
– قابلیت زمان بندی دانلودها و دانلود منیجر قدرتمند و حرفه ای
– آیدی یاب فوق حرفه ای و دارای فونت های بسیار زیبا
– پشتیبانی از تاریخ شمسی و میلادی و دارای فونت های بسیار زیبا
– فوروارد پیشرفته و بدون نقل قول و نمایش زمان با فرمت ۲۴ ساعته
– فوروارد عکس و متن بدون نقل قول و فوروارد بدون نقل قول و با ویرایش
– تمایز بین مخاطبین دوطرفه و فوروارد زیرنویس عکس ها
– نمایش مخاطبین آنلاین شما و مدیر یاب گروه و سوپر گروه
– نمایش تغییرات مخاطبین و بخش مخاطبین خاص شما
– تبدیل هر گروهی به سوپرگروه و امکان حذف گروهی مخاطبین
– نشانه گذاری روی پیام ها و ترک گروه با امکان بازگشت
– امکان پیش نمایش استیکرها و قابلیت رفتن به پیام نشانه شده
– گرفتن تاییدیه برای ارسال صدا و گرفتن تاییدیه برای ارسال استیکر
– امکان ساخت قالب و تغییر تم و امکان کشیدن نقاشی و ارسال آن
– تفکیک پیامها بر اساس نوع آنها و ساخت قالب و اشتراک گذاری آن
– وجود تب مجزا برای گفتگوهای خاص و تفکیک سوپرگره ها از گروه های عادی
– وجود تب مجزا برای خوانده نشده ها و امکان انتقال تب ها به پایین
– امکان درج زیر نویس برای تصاویر و قابلیت درج زیر نویس برای فیلم
– منوی دسترسی سریع (میانبر سوپر) و امکان فعالسازی و غیرفعالسازی تب ها

لینک دانلود:
http://www.armandl.com/?p=17002


Post has attachment
لینک دانلود:
http://www.armandl.com/?p=17002

سوپرگرام تلگرامی فوق پیشرفته به صورت رایگان

ویژگی های سوپرگرام :
– رایگان و بدون هزینه بودن و پشتیبانی از زبان شیرین فارسی
– حالت روح (وضعیت نامحسوس) و مخفی کردن وضعیت تایپ کردن
– دارای حالت نمایش مخصوص تبلت و مخفی کردن شماره در منوی برنامه
– قابلیت زمان بندی دانلودها و دانلود منیجر قدرتمند و حرفه ای
– آیدی یاب فوق حرفه ای و دارای فونت های بسیار زیبا
– پشتیبانی از تاریخ شمسی و میلادی و دارای فونت های بسیار زیبا
– فوروارد پیشرفته و بدون نقل قول و نمایش زمان با فرمت ۲۴ ساعته
– فوروارد عکس و متن بدون نقل قول و فوروارد بدون نقل قول و با ویرایش
– تمایز بین مخاطبین دوطرفه و فوروارد زیرنویس عکس ها
– نمایش مخاطبین آنلاین شما و مدیر یاب گروه و سوپر گروه
– نمایش تغییرات مخاطبین و بخش مخاطبین خاص شما
– تبدیل هر گروهی به سوپرگروه و امکان حذف گروهی مخاطبین
– نشانه گذاری روی پیام ها و ترک گروه با امکان بازگشت
– امکان پیش نمایش استیکرها و قابلیت رفتن به پیام نشانه شده
– گرفتن تاییدیه برای ارسال صدا و گرفتن تاییدیه برای ارسال استیکر
– امکان ساخت قالب و تغییر تم و امکان کشیدن نقاشی و ارسال آن
– تفکیک پیامها بر اساس نوع آنها و ساخت قالب و اشتراک گذاری آن
– وجود تب مجزا برای گفتگوهای خاص و تفکیک سوپرگره ها از گروه های عادی
– وجود تب مجزا برای خوانده نشده ها و امکان انتقال تب ها به پایین
– امکان درج زیر نویس برای تصاویر و قابلیت درج زیر نویس برای فیلم
– منوی دسترسی سریع (میانبر سوپر) و امکان فعالسازی و غیرفعالسازی تب ها

لینک دانلود:
http://www.armandl.com/?p=17002


Post has attachment
لینک دانلود:
http://www.armandl.com/?p=17002

سوپرگرام تلگرامی فوق پیشرفته به صورت رایگان

ویژگی های سوپرگرام :
– رایگان و بدون هزینه بودن و پشتیبانی از زبان شیرین فارسی
– حالت روح (وضعیت نامحسوس) و مخفی کردن وضعیت تایپ کردن
– دارای حالت نمایش مخصوص تبلت و مخفی کردن شماره در منوی برنامه
– قابلیت زمان بندی دانلودها و دانلود منیجر قدرتمند و حرفه ای
– آیدی یاب فوق حرفه ای و دارای فونت های بسیار زیبا
– پشتیبانی از تاریخ شمسی و میلادی و دارای فونت های بسیار زیبا
– فوروارد پیشرفته و بدون نقل قول و نمایش زمان با فرمت ۲۴ ساعته
– فوروارد عکس و متن بدون نقل قول و فوروارد بدون نقل قول و با ویرایش
– تمایز بین مخاطبین دوطرفه و فوروارد زیرنویس عکس ها
– نمایش مخاطبین آنلاین شما و مدیر یاب گروه و سوپر گروه
– نمایش تغییرات مخاطبین و بخش مخاطبین خاص شما
– تبدیل هر گروهی به سوپرگروه و امکان حذف گروهی مخاطبین
– نشانه گذاری روی پیام ها و ترک گروه با امکان بازگشت
– امکان پیش نمایش استیکرها و قابلیت رفتن به پیام نشانه شده
– گرفتن تاییدیه برای ارسال صدا و گرفتن تاییدیه برای ارسال استیکر
– امکان ساخت قالب و تغییر تم و امکان کشیدن نقاشی و ارسال آن
– تفکیک پیامها بر اساس نوع آنها و ساخت قالب و اشتراک گذاری آن
– وجود تب مجزا برای گفتگوهای خاص و تفکیک سوپرگره ها از گروه های عادی
– وجود تب مجزا برای خوانده نشده ها و امکان انتقال تب ها به پایین
– امکان درج زیر نویس برای تصاویر و قابلیت درج زیر نویس برای فیلم
– منوی دسترسی سریع (میانبر سوپر) و امکان فعالسازی و غیرفعالسازی تب ها

لینک دانلود:
http://www.armandl.com/?p=17002


Post has attachment
لینک دانلود:
http://www.armandl.com/?p=17002

سوپرگرام تلگرامی فوق پیشرفته به صورت رایگان

ویژگی های سوپرگرام :
– رایگان و بدون هزینه بودن و پشتیبانی از زبان شیرین فارسی
– حالت روح (وضعیت نامحسوس) و مخفی کردن وضعیت تایپ کردن
– دارای حالت نمایش مخصوص تبلت و مخفی کردن شماره در منوی برنامه
– قابلیت زمان بندی دانلودها و دانلود منیجر قدرتمند و حرفه ای
– آیدی یاب فوق حرفه ای و دارای فونت های بسیار زیبا
– پشتیبانی از تاریخ شمسی و میلادی و دارای فونت های بسیار زیبا
– فوروارد پیشرفته و بدون نقل قول و نمایش زمان با فرمت ۲۴ ساعته
– فوروارد عکس و متن بدون نقل قول و فوروارد بدون نقل قول و با ویرایش
– تمایز بین مخاطبین دوطرفه و فوروارد زیرنویس عکس ها
– نمایش مخاطبین آنلاین شما و مدیر یاب گروه و سوپر گروه
– نمایش تغییرات مخاطبین و بخش مخاطبین خاص شما
– تبدیل هر گروهی به سوپرگروه و امکان حذف گروهی مخاطبین
– نشانه گذاری روی پیام ها و ترک گروه با امکان بازگشت
– امکان پیش نمایش استیکرها و قابلیت رفتن به پیام نشانه شده
– گرفتن تاییدیه برای ارسال صدا و گرفتن تاییدیه برای ارسال استیکر
– امکان ساخت قالب و تغییر تم و امکان کشیدن نقاشی و ارسال آن
– تفکیک پیامها بر اساس نوع آنها و ساخت قالب و اشتراک گذاری آن
– وجود تب مجزا برای گفتگوهای خاص و تفکیک سوپرگره ها از گروه های عادی
– وجود تب مجزا برای خوانده نشده ها و امکان انتقال تب ها به پایین
– امکان درج زیر نویس برای تصاویر و قابلیت درج زیر نویس برای فیلم
– منوی دسترسی سریع (میانبر سوپر) و امکان فعالسازی و غیرفعالسازی تب ها

لینک دانلود:
http://www.armandl.com/?p=17002


Post has attachment
لینک دانلود:
http://www.armandl.com/?p=17002

سوپرگرام تلگرامی فوق پیشرفته به صورت رایگان

ویژگی های سوپرگرام :
– رایگان و بدون هزینه بودن و پشتیبانی از زبان شیرین فارسی
– حالت روح (وضعیت نامحسوس) و مخفی کردن وضعیت تایپ کردن
– دارای حالت نمایش مخصوص تبلت و مخفی کردن شماره در منوی برنامه
– قابلیت زمان بندی دانلودها و دانلود منیجر قدرتمند و حرفه ای
– آیدی یاب فوق حرفه ای و دارای فونت های بسیار زیبا
– پشتیبانی از تاریخ شمسی و میلادی و دارای فونت های بسیار زیبا
– فوروارد پیشرفته و بدون نقل قول و نمایش زمان با فرمت ۲۴ ساعته
– فوروارد عکس و متن بدون نقل قول و فوروارد بدون نقل قول و با ویرایش
– تمایز بین مخاطبین دوطرفه و فوروارد زیرنویس عکس ها
– نمایش مخاطبین آنلاین شما و مدیر یاب گروه و سوپر گروه
– نمایش تغییرات مخاطبین و بخش مخاطبین خاص شما
– تبدیل هر گروهی به سوپرگروه و امکان حذف گروهی مخاطبین
– نشانه گذاری روی پیام ها و ترک گروه با امکان بازگشت
– امکان پیش نمایش استیکرها و قابلیت رفتن به پیام نشانه شده
– گرفتن تاییدیه برای ارسال صدا و گرفتن تاییدیه برای ارسال استیکر
– امکان ساخت قالب و تغییر تم و امکان کشیدن نقاشی و ارسال آن
– تفکیک پیامها بر اساس نوع آنها و ساخت قالب و اشتراک گذاری آن
– وجود تب مجزا برای گفتگوهای خاص و تفکیک سوپرگره ها از گروه های عادی
– وجود تب مجزا برای خوانده نشده ها و امکان انتقال تب ها به پایین
– امکان درج زیر نویس برای تصاویر و قابلیت درج زیر نویس برای فیلم
– منوی دسترسی سریع (میانبر سوپر) و امکان فعالسازی و غیرفعالسازی تب ها

لینک دانلود:
http://www.armandl.com/?p=17002


Post has attachment
لینک دانلود:
http://www.armandl.com/?p=17002

سوپرگرام تلگرامی فوق پیشرفته به صورت رایگان

ویژگی های سوپرگرام :
– رایگان و بدون هزینه بودن و پشتیبانی از زبان شیرین فارسی
– حالت روح (وضعیت نامحسوس) و مخفی کردن وضعیت تایپ کردن
– دارای حالت نمایش مخصوص تبلت و مخفی کردن شماره در منوی برنامه
– قابلیت زمان بندی دانلودها و دانلود منیجر قدرتمند و حرفه ای
– آیدی یاب فوق حرفه ای و دارای فونت های بسیار زیبا
– پشتیبانی از تاریخ شمسی و میلادی و دارای فونت های بسیار زیبا
– فوروارد پیشرفته و بدون نقل قول و نمایش زمان با فرمت ۲۴ ساعته
– فوروارد عکس و متن بدون نقل قول و فوروارد بدون نقل قول و با ویرایش
– تمایز بین مخاطبین دوطرفه و فوروارد زیرنویس عکس ها
– نمایش مخاطبین آنلاین شما و مدیر یاب گروه و سوپر گروه
– نمایش تغییرات مخاطبین و بخش مخاطبین خاص شما
– تبدیل هر گروهی به سوپرگروه و امکان حذف گروهی مخاطبین
– نشانه گذاری روی پیام ها و ترک گروه با امکان بازگشت
– امکان پیش نمایش استیکرها و قابلیت رفتن به پیام نشانه شده
– گرفتن تاییدیه برای ارسال صدا و گرفتن تاییدیه برای ارسال استیکر
– امکان ساخت قالب و تغییر تم و امکان کشیدن نقاشی و ارسال آن
– تفکیک پیامها بر اساس نوع آنها و ساخت قالب و اشتراک گذاری آن
– وجود تب مجزا برای گفتگوهای خاص و تفکیک سوپرگره ها از گروه های عادی
– وجود تب مجزا برای خوانده نشده ها و امکان انتقال تب ها به پایین
– امکان درج زیر نویس برای تصاویر و قابلیت درج زیر نویس برای فیلم
– منوی دسترسی سریع (میانبر سوپر) و امکان فعالسازی و غیرفعالسازی تب ها

لینک دانلود:
http://www.armandl.com/?p=17002


Post has attachment
لینک دانلود:
http://www.armandl.com/?p=17002

سوپرگرام تلگرامی فوق پیشرفته به صورت رایگان

ویژگی های سوپرگرام :
– رایگان و بدون هزینه بودن و پشتیبانی از زبان شیرین فارسی
– حالت روح (وضعیت نامحسوس) و مخفی کردن وضعیت تایپ کردن
– دارای حالت نمایش مخصوص تبلت و مخفی کردن شماره در منوی برنامه
– قابلیت زمان بندی دانلودها و دانلود منیجر قدرتمند و حرفه ای
– آیدی یاب فوق حرفه ای و دارای فونت های بسیار زیبا
– پشتیبانی از تاریخ شمسی و میلادی و دارای فونت های بسیار زیبا
– فوروارد پیشرفته و بدون نقل قول و نمایش زمان با فرمت ۲۴ ساعته
– فوروارد عکس و متن بدون نقل قول و فوروارد بدون نقل قول و با ویرایش
– تمایز بین مخاطبین دوطرفه و فوروارد زیرنویس عکس ها
– نمایش مخاطبین آنلاین شما و مدیر یاب گروه و سوپر گروه
– نمایش تغییرات مخاطبین و بخش مخاطبین خاص شما
– تبدیل هر گروهی به سوپرگروه و امکان حذف گروهی مخاطبین
– نشانه گذاری روی پیام ها و ترک گروه با امکان بازگشت
– امکان پیش نمایش استیکرها و قابلیت رفتن به پیام نشانه شده
– گرفتن تاییدیه برای ارسال صدا و گرفتن تاییدیه برای ارسال استیکر
– امکان ساخت قالب و تغییر تم و امکان کشیدن نقاشی و ارسال آن
– تفکیک پیامها بر اساس نوع آنها و ساخت قالب و اشتراک گذاری آن
– وجود تب مجزا برای گفتگوهای خاص و تفکیک سوپرگره ها از گروه های عادی
– وجود تب مجزا برای خوانده نشده ها و امکان انتقال تب ها به پایین
– امکان درج زیر نویس برای تصاویر و قابلیت درج زیر نویس برای فیلم
– منوی دسترسی سریع (میانبر سوپر) و امکان فعالسازی و غیرفعالسازی تب ها

لینک دانلود:
http://www.armandl.com/?p=17002

Wait while more posts are being loaded