Profile cover photo
Profile photo
Kancelaria Prawna ARKANA - Gdynia
6 followers
6 followers
About
Posts

Post has attachment
Umowa leasingu została opisana w Kodeksie cywilnym w art. 7091-70918. Zgodnie z definicją, przez umowę leasingu finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu (leasingobiorcy) do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
Add a comment...

Post has attachment
O ile archiwizacja dokumentów pracowniczych w obrocie gospodarczym jest obowiązkiem dość oczywistym, o tyle sam czas trwania tego obowiązku nierzadko dostarcza wątpliwości. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej uzależniony jest od rodzaju danego dokumentu i został ściśle określony przez ustawodawcę.

Artykuł dostępny również na http://biznes.onet.pl
Add a comment...

Post has attachment
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ustanowiony na mocy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. Nr 60, poz. 535) jest rzadko praktykowanym i wciąż jeszcze niedocenianym instrumentem walki wierzyciela z niewypłacalnym kontrahentem.
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Do spółek kapitałowych można wnosić dwa rodzaje wkładów: wkłady pieniężne i wkłady niepieniężne. O ile wnoszenie tych pierwszych jest częstą praktyką, o tyle wkłady niepieniężne zdają się być mniej oczywistym rozwiązaniem. Istotą aportu, czyli wkładu niepieniężnego w spółce kapitałowej, jest przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu takiego wkładu.
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Do spółek kapitałowych można wnosić dwa rodzaje wkładów: wkłady pieniężne i wkłady niepieniężne. O ile wnoszenie tych pierwszych jest częstą praktyką, o tyle wkłady niepieniężne zdają się być mniej oczywistym rozwiązaniem. Istotą aportu, czyli wkładu niepieniężnego w spółce kapitałowej, jest przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu takiego wkładu.
Add a comment...

Post has attachment
Stosunek pracy nawiązany przez pracownika jest wartością szczególnie chronioną przez prawo; pracodawca ma wobec tego ograniczoną swobodę rozwiązywania umowy o pracę. Przejawia się to tym, że co do zasady umowa zawarta z pracownikiem nie może zostać rozwiązana natychmiast i konieczne jest zachowanie okresu wypowiedzenia obliczanego w zależności od stażu pracy pracownika, za wyjątkiem umowy na okres próbny. Mimo że takie rozwiązanie jest moralnie słuszne, zdarzają się sytuacje, że pracownik wykonuje swoje obowiązki pracownicze tak źle (albo wręcz nie wypełnia ich wcale), że pragnienie zatrudniającego, aby jak najszybciej zwolnić taką osobę jest jak najbardziej zrozumiałe i w oczywisty sposób uzasadnione. Prawo wychodzi takim potrzebom naprzeciw, kreując instytucję rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Add a comment...

Post has attachment
Skuteczna restrukturyzacja zadłużenia niewypłacalnego dłużnika przy jednoczesnej ochronie praw wierzycieli stanowi jedno z głównych założeń ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Co może wierzyciel, a czego mu nie wolno?
Add a comment...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded