Profile cover photo
Profile photo
Aquatechnika - Instalacje dla Środowiska
7 followers -
Aquatechnika - Zagospodarowanie wody deszczowej - systemy gromadzenia, oczyszczania, wykorzystania deszczówki. Zbiorniki na deszczówkę.
Aquatechnika - Zagospodarowanie wody deszczowej - systemy gromadzenia, oczyszczania, wykorzystania deszczówki. Zbiorniki na deszczówkę.

7 followers
About
Posts

Post has attachment
DODATKOWE WYPOSAŻENIE DO SZAMBA

W przypadku, gdy na działce nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej rozwiązaniem jest montaż zbiornika bezodpływowego (szamba) na nieczystości ciekłe. W artykule przedstawiamy najpopularniejsze akcesoria do szamba pozwalające na kontrolę poziomu ścieków oraz filtry antyodorowe i biopreparaty eliminujące nieprzyjemne zapachy.

Usytuowanie szamba – podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).
Zgodnie z przepisami, położenie zbiornika bezodpływowego powinno spełniać poniższe wymagania:
• Odległość zbiornika bezodpływowego od studni (ujęcia wody pitnej) musi wynosić min. 15 m
• Szambo powinno znajdować się w odległości min. 5 m od okien i drzwi budynku mieszkalnego
• Zbiornik należy posadowić w odległości min. 2 m od granicy działki oraz drogi
• Odległość od rurociągów z wodą lub gazem min. 1,5 m
• Odległość od przewód elektrycznych min. 0,8 m
• Osadniki podziemne mogą być usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych przy czym wyprowadzenie ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną musi być co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych od tych budynkach

Akcesoria wspomagające kontrolę poziomu ścieków w zbiorniku
Po montażu zbiornika i podłączeniu do budynku należy systematycznie wywozić nieczystości.
W ofercie naszego sklepu dostępne są urządzenia do kontroli poziomu ścieków.

STRAŻNIK SZAMBA GM-S II
Pełni kontrolę przepełnienia szamba. W skład urządzenia wchodzi sonda oraz sygnalizator (panel z zasilaczem). Sygnalizator należy zamontować w domu, a sondę umieszcza się w zbiorniku. Urządzenie poprzez zapaloną zieloną diodę informuje o kontroli poziomu fekaliów. W przypadku wysokiego poziomu ścieków, sygnalizator ostrzega świetlnie (czerwona dioda) oraz dźwiękowo. Alarm można wyłączyć za pomocą przycisku.

Strażnik szamba

STRAŻNIK SZAMBA GSM III
Urządzenie przeznaczone do kontroli poziomu ścieków. Zestaw składa się z sondy oraz sygnalizatora. Sonda umieszcza się w zbiorniku przesyła sygnał do sygnalizatora, zamontowanego w domu, o aktualnym poziomie nieczystości. W trakcie czuwania i kontroli poziomu fekaliów zapalona jest zielona dioda. W razie przepełnienia sygnalizator daje sygnał świetlny, dźwiękowy, a także wysyła wiadomość SMS na telefony zatwierdzone w panelu (możliwość podania 8 numerów telefonów). Urządzenie można podłączyć dodatkowo do innych urządzeń.
STRAŻNIK SZAMBA GSM III

Filtry antryodorowe
Filtry antyodorowe stosowane są przy występowaniu wszelkiego rodzaju odorów kanalizacyjnych, szamba. Ograniczają do minimum uwalnianie substancji chemicznych, eliminują uciążliwe zapachy. Wkład filtra wypełniony jest substancją absorbującą (węglem aktywnym).

Wyróżniamy filtry antyodorowe:
• Podwłazowe – montowane pod włazem rewizyjnym
• Wewnątrz kominkowe – montowane wewnątrz kominka wentylacyjnego
• Wentylacyjne – montowane do korpusu zbiornika


FILTR WENTYLACYJNY ANTYODOROWY


Biopreparaty
Biopreparaty to preparaty stosowane w celu likwidacji uciążliwych odorów z szamb.

PREPARAT ENZYBAC POŻYWKA
Likwiduje uciążliwy odór, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie szamb, osadników gnilnych. Preparat w składzie zawiera szczepy bakterii oraz enzymy przyspieszające procesy biochemicznego rozkładu ścieków, redukuje nieprzyjemne zapachy.

PREPARAT ENZYBAC POŻYWKA


SEPTICLEAN - SZAMBA I OSADNIKI
Mieszanina mikroorganizmów rozkładających nieczystości w szambach i osadnikach gnilnych. Preparat likwiduje nieprzyjemną woń, a także zapobiega przedostawaniu się do gruntu niebezpiecznych substancji zawartych w fekaliach.SEPTICLEAN - SZAMBA I OSADNIKI

Szybka wyczystka szamba - ułożenie i elementy
W przypadku gdy, nie jest możliwy dojazd samochodu do szamba, można zamontować elastyczną rurę, która powinna sięgać dna zbiornika. Następnie rurę, zakończoną złączką strażacką, należy poprowadzić do wozu asenizacyjnego.

Złączka strażacka z rurą
Photo

Post has attachment
1. Informacje ogólne

Zgodnie z normą unijną PN EN 858, separatory ropopchodne (separatory cieczy lekkich) i tłuszczowe, powinny mieć zainstalowane urządzenia alarmowe (przepisy lokalne określają możliwość na użytkownie separatorów bez urządzeń alarmowych). Oznacza to, iż separatory przy osiągnięciu maksymalnej ilości odseparowanej cieczy muszą zostać wyłączone w celu ich opróżnienia.


2. Rodzaje sygnalizatorów
Sygnalizatory znajdują zastosowanie w miejscach tj.: stacje paliw, rafinerie lub inne obszary strefy „0”. W ofercie naszego sklepu, mają Państwo do wyboru 3 rodzaje sond, będących urządzeniami kontrolnymi, służącymi do informowania o:

- przepełnieniu - Sonda przepełnienia (MAX), kabel 5 m

Sonda stosowana jest w separatorach olejowych, tłuszczowych, substancji ropopochodnych. Służy do pomiaru maksymalnego poziomu cieczy. Posiada certyfikat ATEX i może być instalowana w strefach 0 zagrożenia wybuchem gaz, par i mgieł.

Zbiornik należy napełnić wodą do poziomu przelewu na odpływie. W górnej częsci zbiornika należy przytwierdzić uchwyt montażowy NFIX-1. Sondę należy zawiesić, na wysokości odpowiadającej maksymalnemu poziomowi lustra cieczy.- poziomie oleju - Sonda poziomu oleju, tłuszczu, substancji ropopochodnych (OILER), kabel 5 m

Sonda konduktometryczna (izolowana elektroda wyposażoną w łącznik mechaniczny umożliwiający zamocowanie jej na obiekcie), stosowana jest w separatorach olejowych, tłuszczowych, ropopochodnych służąca do pomiaru grubości warstwy oleju, tłuszczu, substancji ropopochodnych.- poziomie osadu i szlamu w separatorze - Sonda osadu (SULDO), kabel 5 m

Sonda stosowana jest w separatorach olejowych, tłuszczowych, ropopochodnych. Odpowiada za pomiar grubości osadu za pomocą ultradźwiękowego układu pomiarowego umiejscowionego w jego dolnej części. W wyniku zmiany natężenia sygnału spowodowanego zmianą otoczenia.

Sonda informuje o:
- staniem normalnym (zanurzona w wodzie)
- stanie alarmowym (zanurzona w osadzie)


Czujnik umieszcza się w dolnej części sondy, tak aby poziom pomiaru odpowiadał wysokości górnego poziomu warstwy osadu. Należy napełnić zbiornik wodą do poziomu przelewu na odpływie.


3. Moduły alarmowe - kontrolery
SQUEALER to moduł alarmowy służący do pomiaru i kontroli poziomu warstwy oleju, osadu, i przepełnienia zbiornika.
Zasilany 230V. Mikroprocesor służący do kontrolowania sond (MAX, OILER, SLUDO)

SQUEALER-1 - 1 wejście (przepełnienia, poziomu tłuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
- 1 wejście sabotażowe
- 1 wyjście (bezpotencjałowe, przekaźnikowe)
- 230V
- hermetyczna obudowa
- DIPSWITCH (programowanie za pomocą przełączników)
- optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów i awarii wejść (LED, BUZER)
- diagnostyka czujników/instalacji (zwarcie rozwarcie w obwodzie)


SQUEALER-2 - 2 wejścia (przepełnienia, poziomu tłuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
- 1 wyjście (bezpotencjałowe, przekaźnikowe)
- zasilanie 230V
- DIPSWITCH (programowanie za pomocą przełączników
- optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów i awarii wejść (LED, BUZER)
- diagnostyka czujników/instalacji (zwarcie rozwarcie w obwodzie)

SQUEALER-3 - 3 wejścia (przepełnienia, poziomu tłuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
- 3 wyjścia (bezpotencjałowe, przekaźnikowe)
- 230V
- wejście na akumulator
- zasilanie 230V, zasilanie awaryjne(akumulator)
- DIPSWITCH (programowanie za pomocą przełączników, programowalny czas reakcji na sygnały z czujników)

SQUEALER-GSM

- 3 wejścia (przepełnienia, poziomu tłuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
- 2 wyjścia (bezpotencjałowe, przekaźnikowe)
- GSM (SMS, status systemu na żądanie, powiadamianie o stanie baterii)
- 230V zasilanie awaryjne(akumulator)
- USB (programowanie, odczyt pamięci 256 zdarzeń)
- wejście na akumulator

SQUEALER-WRL- 3 wejścia (przepełnienia, poziomu tłuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
- 1 wyjście (bezpotencjałowe, przekaźnikowe)
- GSM (SMS, status systemu na żądanie, powiadamianie o stanie baterii)
- zasilanie bateryjne
- zasilanie solarne
- USB

Monitorowanie stanu poziomu substancji ropopochodnych i tłuszczowych odbywa się w sposób akustyczny i wizualny dzięki wbudowanym diodom LED. Specjalne wbudowane czujniki umożliwiają rozpoznanie grubości cieczy w separatorze. Czujniki odróżniają wodę od cieczy lekkich, tłuszczu lub oleju jak również monitorują obniżanie się ich poziomu.4. Zestawy – różne konfiguracje zastosowań
Poniżej przedstawiono możliwe konfiguracje zastosowania sond w zależności od kontrolowanej substancji.

Pomiar warstwy tłuszczu, oleju, substancji ropopochodnej

1 x SQUALER-1 (kontroler)
1 x OILER (SONDA TŁUSZCZU, OLEJU, SUBSTANCJI ROPOPCHODNEJ)

Pomiar przepełnienia


1 x SQUALER-1 (kontroler)
1 x SULDO (sonda osadu w wykonaniu MAX)

Pomiar warstwy osadu


1 x SQUALER-1 (kontroler)
1 x SULDO (sonda osadu w wykonaniu MAX)

Pomiar przepełnienia i grubości warstwy tłuszczu


1 x SQUALER -2/-3/-GSM/-WRL (kontroler)
1 x SULDO (sonda osadu w wykonaniu MAX)
1 x OILER (sonda tłuszczu, oleju, substancji ropopochodnej)

Pomiar grubości warstwy tłuszczu i warstwy osadu


1 x SQUALER -2/-3/-GSM/-WRL (kontroler)
1 x SULDO (sonda osadu)
1 x OILER (sonda tłuszczu, oleju, substancji ropopochodnej)

Pomiar przepełnienia i grubości warstwy osadu


1 x SQUALER -2/-3/-GSM/-WRL (kontroler)
1 x SULDO (sonda osadu w wykonaniu MAX)
1 x SULDO (sonda osadu)

Pomiar przepełnienia, warstwy tłuszczu i warstwy osadu


1 x SQUALER -3/-GSM/-WRL (kontroler)
1 x SULDO (sonda osadu w wykonaniu MAX)
1 x OILER (sonda tłuszczu, oleju, substancji ropopochodnych)
1 x SULDO (sonda osadu)

*Do wyboru kontroler SQUEALER-2, SQUEALER-3, zasilany 230 V, SQUEALER-GSM z modułem GSM, albo SQUEALER-WRL bezprzewodowy, zasilany bateryjnie z modułem GSM.5. Uruchomienie krok po kroku
1. Separator napełniamy wodą do momentu przelewu z odpływu

2. Sondę umieszczamy na głębokości odpowiadającej grubości monitorowanej warstwy (100 mm dla substancji ropopochodnej)

3. Sondę mocujemy do ucha montażowego

4. W przypadku przedłużenia kabla sondy, jego koniec zamontować w mufie połączeniowej, łączącej sondę z kontrolerem

Element służący do pomiaru sondy umieszczony jest na górnym połączeniu części metalowej i niemetalowej. Alarm uruchomi się gdy nastąpi zmiana fazy środowiska – tzn. z wody na olej, tłuszcz lub z wody na powietrze.6. Kontrole i przeglądy
Kontrolę przeprowadza się co 6 miesięcy bądź przy każdorazowym opróżnianiu seratora. Sondę (OILER, SLUDO lub MAX) ależy oczyścić i sprawdzić czy jest kompatybilna z SQEALER’em.7. Sposób na nieprzyjemne zapachy
W przypadku występowania nieprzyjemnych zapachów, chcielibyśmy zaproponować Państwu również filtry wentylacyjne antyodorowe.

Rolę pochłaniacza odoru pełni impregnowany węgiel aktywny, polepszając komfortu użytkowania instalacji kanalizacyjnych. Filtry te znajdą zastosowanie przy separatorach ropopochodnych, absorbując odór. Są to urządzenia łatwe w użyciu, samoobsługowe i trwałe.8. Wyposażenie dodatkowe separatorów
Separatory posiadają zawory ssące jak również systemy automatycznego zamykania się pokrywy, przeciwdziałającej wydostawaniu się do kanalizacji substancji szkodliwych i ropopochodnych w wyniku maksymalnego zapełnienia olejem. Schemat działania oparty jest na pracy pływaka, umieszczonego w rurze wypełnionej wodą. W przypadku osiągniecia maksymalnej ilości oleju, trafia on do bocznych odpływów separatora. Pływak opada w dół, zamykając odpływ separatora.

Podsumowując, sygnalizatory służą do monitorowania substancji ropopochodnych (poziomu oleju i osadu, czujnik przepełnienia) System przeznaczony jest do kontroli przepełnienia, obniżenia bądź podwyższenia poziomu cieczy w separatorze. Prawdopodobnymi przyczynami mogłyby być wykrycie nieszczelności separatora, zablokowanie filtra bądź wylotu przez pływak.
Photo

Post has attachment
Wanny wychwytowe (zwane inaczej ociekowymi), są pojemnikami ochronnymi zapewniającymi zabezpieczenie przeciw rozlewaniu i wyciekom substancji niebezpiecznych z pojemników, w których są przechowywane. Służą do umieszczania na nich beczek, zbiorników lub pojemników, z których mogą się sączyć różnego rodzaju substancje chemiczne. Wanny ociekowe najczęściej znajdują zastosowanie w zakładach produkcyjnych oraz różnego rodzaju magazynach z substancjami chemicznymi lub cieczami.

#wannywychwytowe

http://www.aquatechnika.com.pl/pl/Poradnik/pojemniki-magazynowe/wanny-wychwytowe-bezpieczny-magazyn

Post has attachment
Filtry antyodorowe to idealne rozwiązanie dla wszelkiego rodzaju odorów kanalizacyjnych (pochodzących ze studzienek kanalizacyjnych, przepompowniach ścieków czy szamb). Zobacz ja działają filtry niwelujace brzydki zapach z..

#filtry antyodorowe

http://www.aquatechnika.com.pl/pl/Poradnik/przydomowa-oczyszczalnia-warunki-techniczne/filtry-antyodorowe
FILTRY ANTYODOROWE
FILTRY ANTYODOROWE
aquatechnika.com.pl

Post has attachment
Instruktaż montażu króćców połączeniowych do zbiorników na wodę pitną ( oczywiści w ten sposób możemy montować króćce również w innych zbiornikach innego przeznaczenia). Krótka charakterystyka zbiorników na wode pitną..

#krociecprzylaczeniowy,

http://www.aquatechnika.com.pl/pl/Poradnik/zbiorniki-na-wode-pitna/montaz-kroccow-w-zbiornikach

Post has attachment
Ze względu na rosnące zainteresowanie centralami deszczowymi dodaliśmy nowy post opisujący ich pracę wraz ze wskazówkami pomocnymi w doborze.
Zapraszamy do przeczytania artykułu:

#centraledeszczowe,

http://www.aquatechnika.com.pl/pl/Poradnik/zagospodarowanie-wody-deszczowej/centrale-deszczowe-zarzadzanie-woda-deszczowa

Post has attachment
Bezpieczeństwo na drogach i chodnikach podczas nadchodzącej gołoledzi zapewnimy jedynie posypując je mieszanką piasku i soli. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na pojemniki na piasek i sól.

#pojemnikinapiasekisól, #pojemniknapiasek, #pojemniknapiach, #bezpieczeństwonadrodze,

http://www.aquatechnika.com.pl/pl/19-pojemniki-na-piasek-i-sol

Post has attachment
Od 1.01.2017 r. będzie obowiązywać nowa ustawa Prawo Wodne. Nowe regulacje będą dotyczyły między innymi kwestii odprowadzania wód deszczowych.
Więcej szczegółów możecie znaleźć w naszym poradniku:

#prawowodne2016, #podatekoddeszczu,

http://www.aquatechnika.com.pl/pl/Poradnik/aktualnosci/nowe-prawo-wodne-nowe-ceny-nowe-wymagania

Post has attachment
Od 1 stycznia 2016 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące odprowadzania ścieków komunalnych. Nowe przepisy wniosły wiele zmian, nie koniecznie korzystnych dla użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków. Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany dotyczące indywidualnych oczyszczalni ścieków.

http://www.aquatechnika.com.pl/pl/Poradnik/przydomowa-oczyszczalnia-warunki-techniczne/zmiany-w-przepisach-dla-przydomowych-oczyszczalni-sciekow-2016

Post has attachment
Mamy do zaprezentowania nowego producenta pomp:
http://www.aquatechnika.com.pl/pl/49_cacheng
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-09-07
6 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded