Profile cover photo
Profile photo
Apsardze Rīgā un Jūrmalā
14 followers -
Drošība pirmajā vietā! SIA "SP Leģions dibināta 1998 gadā. Šobrīd tā ir pilnībā izveidota, labi funkcionējoša drošības nodrošināšanas struktūra.
Drošība pirmajā vietā! SIA "SP Leģions dibināta 1998 gadā. Šobrīd tā ir pilnībā izveidota, labi funkcionējoša drošības nodrošināšanas struktūra.

14 followers
About
Apsardze Rīgā un Jūrmalā's posts

Post has attachment
Mūsdienīgas apsardzes sistēmas Jūsu mājoklim. Ko izvēlēties un kādas garantijas var saņemt no labiem apsardzes uzņēmumiem? Lasiet mūsu jauno rakstu

http://www.legions.lv/lv/lviekartas-aizsardzibai

Post has attachment

Brīdināts – tas nozīmē, ka ir apbruņots. Palaižam jaunu rubriku „Svarīgi zināt!” – derīgas rekomendācijas, lai aizsargātu sevi un savus tuviniekus no dažādām nepatikšanām.

Lasiet mūsu vietnē par to, kā izdarīt tā, lai jūsu māja būtu par drošu cietoksni:
http://www.legions.lv/lv/2017/07/03/mana-maja

Предупрежден - значит вооружен. Запускаем новую рубрику “Это нужно знать” - полезные рекомендации для того, чтобы защитить себя и своих близких от разных неприятностей.

Читайте на нашем сайте о том, как сделать так, чтобы ваш дом был безопасной крепостью: http://www.legions.lv/ru/2017/07/03/mana-maja/

Post has attachment
Kā mēs strādājam. Paskatieties nelielu videorullīti, lai ieraudzītu, kā notiek ļaundaru aizturēšana. Sargājiet sevi un savus tuviniekus, bet jūsu īpašumu aizsargās SP Leģions.

Как мы работаем. Посмотрите небольшой видео-ролик, чтобы увидеть, как происходит задержание злоумышленников. Берегите себя и своих близких, а ваше имущество защитит SP Legions.


Post has attachment
Kā noteikt apsardzes kompānijas drošumu? Lūk, dažas profesionāļu rekomendācijas.

1. Pieredze. Uzziniet štata apsargu skaitu, ar ko sadarbojas, vai bija starptautiskie pasūtījumi, kādus prestižus pasākumus apkalpoja. Parasti labas apsardzes aģentūras neslēpj tādu informāciju; tieši otrādi, ir gatavas pastāstīt par saviem sasniegumiem, parādīt rekomendācijas utt.

2. Licence. Katraii kompānijai ir obligāti jābūt apsardzes darbības veikšanas licencei. Sevišķi rūpīgi pārbaudiet tās eksistenci un esamību.

3. Iekārta. Labam apsardzes dienestam ir ne tikai ekipējums, bet arī iekārta: no brendētiem automobiļiem un rācijām līdz ieročiem. Turklāt apsargiem ir jābūt spēkā esošajam sertifikātam, kurš apstiprina viņa kompetenci.

4. Individuāla pieeja. Pareiza kompānija ne tikai piedāvās standarta risinājumu, bet arī sastādīs individuālu variantu, lai nodrošinātu maksimālu klienta, viņa īpašuma aizsardzību, pievēršot uzmanību visiem problemātiskiem momentiem.

5. Apdrošinājums. Par augsta līmeņa darba pazīmi tiek uzskatīts profesionālās atbildības apdrošinājums, pēc kura pasūtītājam atlīdzinās zaudējumu, ja tas tiks nodarīts apsardzes kompānijas vainas dēļ.

Как определить надежность охранной компании? Вот несколько рекомендаций от профессионалов.

1. Опыт. Узнайте численность штата охранников, с кем сотрудничают, были ли международные заказы, какие престижные мероприятия обслуживали. Как правило, хорошие охранные агентства такую информацию не скрывают, наоборот, готовы рассказать о своих достижениях, показать рекомендации и т.д.

2. Лицензия. У всех компаний обязательно должна быть лицензия на ведение охранной деятельности. Особо тщательно проверяйте ее наличие и действительность.

3. Оборудование. У хорошей службы охраны имеется не только экипировка, но и оборудование: от брендированных автомобилей и раций до оружия. Кроме того, у охранников должны быть действительный сертификат, который подтверждает его компетентность.

4. Индивидуальный подход. Правильная компания не только предложит стандартное решение, но и составит индивидуальный вариант, чтобы обеспечить максимальную защиту клиента, его имущества, приняв во внимание во все проблемные моменты.

5. Страховка. Признаком высокого уровня работы считается страховка профессиональной ответственности, по которой заказчику возместят ущерб, если он будет причинен по вине охранной компании.
Photo

Post has attachment
Mūsu simpātiskais kolēģis specializējas finanšu iestāžu apsardzē. Naudas līdzekļu iemaksāšana tiek atzīta, bet naudas izvešana ir aizliegta.

Наш симпатичный коллега специализируется на охране финансовых учреждений. Взнос денежных средств приветствуется, но вывод денег запрещен,Post has attachment
Bet, vai tavai apsardzes kompānijai ir licence? Pievērsiet uzmanību! Šodien Latvijas tirgū funkcionē kompānijas bez spēkā esošās licences apsardzes darbības veikšanai. To mērķis – nopelnīt, bet nevis aizsargāt jūsu īpašumu. Tie strādā bez štata, materiālās bāzes, bez apsardzes vadīšanas centra un uzdodas par cilvēku apsargiem, kuri nezina drošības jautājumus, šaujamieročus, aizsardzības taktiku un ļaundaru aizturēšanas kārtību.
👉Nopietnai kompānijai ir obligāti jābūt apsardzes darbības veikšanas spēkā esošai licencei. Iesakām pārbaudīt tās eksistēšanu un spēkā esamību. Turklāt drošības sistēmas uzstādīšanai arī ir nepieciešama atbilstoša licence. 👈 Tāpēc ar vēlmi uzstādīt drošības sistēm, iesakam sazināties ar licencētu organizāciju, nevis vērsties pie privātā "speciālista", kurš var vienkārši pazust, gadījumā, ja iekārta nedarbojas.

Обратите внимание! Сегодня на рынке Латвии функционируют компании без действующей лицензии для ведения охранной деятельности. Их цель - заработать, а не защитить вашу собственность. Они работают без штата, материальной базы, без центра управления охраной и выдают за охранников людей, которые не разбираются в вопросах безопасности, огнестрельном оружии, тактике защиты и порядке задержания злоумышленников.
👉У серьезной компании обязательно должна быть действующая лицензия на ведение охранной деятельности. Советуем проверять ее наличие и действительность.👈
Кстати на установку системы безопасности тоже необходима соответствующая лицензия. Поэтому с желанием установить систему безопасности, советуем обращаться к лицензированной организации, а не к частному «специалисту», который может просто пропасть, если оборудование выйдет из строя.
Photo

Post has attachment
Cienījamie klienti! SP Leģions uzņēmuma darbinieki ir gatavi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem, kurus varat uzdot pa telefonu, e-pastu, čatā, sociālos tīklos un citos mesendžeros. Rakstiet mums WhatsApp, Skype, Twitter, Facebook Messenger, Telegram, VK, LiveChat un citur.

Lai vērsties pie uzņēmuma darbiniekiem caur mesendžeriem
1- nepieciešams 1 reizi apmeklēt mājas lapu www.legions.lv (uz mobīlā telefona!)
2- uzklikšķināt uz sarkano pogu (kā bildē),
3 - izvēlēties sev piemērotāko mesendžeri un nosūtīt ziņu.
Atbildi Jūs saņemsiet tieši uz savu mobīlo telefonu!

Mums turpinās vasaras akcija! Uzziniet vairāk par izdevīgo sadarbību un saņemiet īpašas cenas apsardzei!

Уважаемые клиенты! Сотрудники компании SP Leģions готовы ответить на все ваши вопросы, которые можно задать по телефону, электронной почте, в чате, социальных сетях и различных мессенджерах. Пишите нам в WhatsApp, Skype, Twitter, Facebook Messenger, Telegram, VK, LiveChat. и т.д.

Чтобы обратиться к сотрудникам компании через мессенджеры:
1- необходимо 1 раз зайти на сайт www.legions.lv (на мобильном телефоне!),
2- кликнуть на красную кнопку (как на картинке),
3 - выбрать подходящий мессенджер и отправить свое сообщение.
Ответ вы получите прямо на свой мобильный телефон!

У нас продолжается летняя акция. Узнайте больше о выгодах сотрудничества и получите особые цены на охрану.
Photo

Post has attachment
Vasara – visbezrūpīgākais gadalaiks!
Paspējiet izmantot jaunu SP Leģiona akciju. Vairāk uzziniet par sadarbības izdevīgumu ar mums un saņemiet īpašas cenas par apsardzi. Lai jūs nekas nenovērš no patīkamas vasaras līksmošanas.
Zvaniet uz numuru: 676 77777, 67755511

Лето - самое беззаботное время года! Успейте воспользоваться новой акцией от SP Legion. Узнайте больше о выгодах сотрудничества с нами и получите особые цены на охрану. Пусть вас ничто не отвлекает от приятных летних гуляний.
Звоните на наши номера: 676 77777, 67755511
Photo

Post has attachment
Nopietnas apsardzes aģentūras – labākā drošības garantija. Nav paļaujas uz „labu laimi” un jādomā: „Kam ir vajadzīga mana nelielā kompānija?” Statistika parāda, ka ekipēto apsargu esamība samazina uzbrukuma un nelikumīgas iekļūšanas organizācijas teritorijā varbūtību. Un otrādi: ja ļaundaris redz, ka objekts netiek apsargāts vai drošības dienests sastāv no gados veca sarga, kurš nepārvalda pat tuvcīņas pamatus, tad nevar novērst iespējamo noziegumu.


Серьезные охранные агентства – лучшая гарантия безопасности. Не стоит полагаться на “авось” и думать: “Кому нужна моя скромная компания?”. Статистика показывает, что наличие экипированных охранников снижает вероятность нападения и незаконного проникновения на территорию организации. И наоборот: если злоумышленник видит, что объект не охраняется или служба безопасности состоит из пожилого сторожа-вахтера, не владеющего даже основами рукопашного боя, возможное преступление не предотвратить.
А кого выбираете вы?

Photo

Post has attachment
Охранные фирмы в Юрмале. SP LEĢIONS SIA.
Рейтинг охранных фирм Юрмалы.
Лицензия TA -tehniskā apsardze (техническая охрана) 2017.
Рейтинг фирм формируется выставлением оценок (звёздочки от одной до пяти). Накрутка исключена (повторные оценки блокируются). Отрицательное отношение к той или иной фирме выражайте ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО выставлением низкого балла. В комментариях желателен позитив. Грубые и оскорбительные комментарии будут удаляться.https://www.facebook.com/apsardze24/posts/1325970827480033
Wait while more posts are being loaded