Profile cover photo
Profile photo
Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Rurarz
32 followers
32 followers
About
Posts

Adwokat Warszawa – Anna Rurarz podejmie współpracę ze studentem prawa 5 roku lub z aplikantem adwokackim I lub II roku. Praca w w biurze w Warszawie, dzielnica Wola.

W zakresie obowiązków m.in:
- sporządzanie pism, opinii prawnych
- uczestnictwo w terminach sądowych

Chętnych do nawiązania relacji biznesowych prosimy o przesyłanie CV na adres adwokat@annarurarz.com

Post has attachment
Program 500+ może się okazać, zgodnie z przewidywaniami niektórych, formą niezamierzonej przez Ustawodawcę pomocy dla rodziców płacących alimenty.
W sprawie ustalenia wysokości alimentów zapadł ostatnio wyrok, w którego uzasadnieniu można przeczytać, że sąd nie zasądził żądanej kwoty, ponieważ rodzic może skorzystać z programu 500+.

Post has attachment
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za mobbing

Jeśli jesteś ofiarą mobbingu w miejscu pracy, mogą przysługiwać Ci dwa świadczenia: prawo do dochodzenia odszkodowania oraz prawo do dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Jednak, aby być do nich uprawnionym, musisz odpowiednio zadbać o swoje interesy.

Aby dochodzić odszkodowania od pracodawcy za mobbing, rozwiązanie stosunku pracy musi nastąpić ze strony pracownika. Rozwiązanie musi być bez zachowania okresu wypowiedzenia, z winy pracodawcy, a jako powód rozwiązania należy podać mobbing. 

W oświadczeniu trzeba koniecznie wskazać konkretne zachowania pracodawcy, które noszą znamiona mobbingu, a także określić stopień ich uporczywości. Pracownik, który podjął takie działanie uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania za mobbing, którego wysokość nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w danym roku (art. 94-3 par. 4 Kodeksu pracy). W 2014 roku jest to 1680 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią publikacji na stronie Kancelarii.  W artykule poruszamy następujące tematy:
Odszkodowania za mobbing
Zadośćuczynienie za mobbing
Odszkodowanie i zadośćuczynienie a podatek dochodowy

#odszkodowanie   #prawo   #mobbing   #adwokat  

CZĘŚĆ UPRAWNIEŃ KONTROLERÓW BILETÓW JEST NIEKONSTYTUCYJNA

W dniu wczorajszym Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis prawa przewozowego, na podstawie którego można ukarać grzywną do 5 tys. zł podróżnego, który nie zastosował się do polecenia kontrolera biletów jest niekonstytucyjny. Uchylony przepis to art. 87b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe.

Trybunał zajął się sprawą na wniosek Prokuratora Generalnego. Prokurator jako powód zainteresowania się przepisem przytoczył sytuację, w której kobieta została zatrzymana przez kontrolera, a następnie zostało jej wydane polecenie pozostania na miejscu kontroli. Kontroler zabronił nawet kobiecie usiąść, każąc jej stać we wskazanym przez niego konkretnym miejscu.

Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z konstytucją, gdyż wspomniany przepis, pod groźbą wysokiej grzywny, może wymuszać na podróżujących podporządkowanie się nawet bezzasadnym i nieadekwatnym poleceniom kontrolerów.

Trybunał stwierdził, że na mocy obowiązujących przepisów uprawnienie do ujęcia podróżnego przez kontrolera jest dopuszczalne, gdy podróżny nie ma ważnego biletu, odmówił opłacenia należności za przejazd lub nie pozwala się wylegitymować. Jednak ukaranie za niezastosowanie się do poleceń podczas kontroli jest możliwe w każdym wypadku - nawet jeśli podróżny posiada ważny bilet, a wydawane polecenia są absurdalne i niezasadne w danej sytuacji. Według Trybunału przepis narusza konstytucyjne uprawnienia każdego obywatela: wolność osobistą i nietykalność, a sankcja grzywny jest nieproporcjonalna.

Przepis jest sprzeczny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji RP. Sygnatura akt: K 16/12.

Post has shared content
Zapraszamy do lektury wywiadu z adwokat Anną Rurarz zamieszczonego w Dzienniku Internautów. Wywiad dotyczy działalności Kancelarii Anny Łuczak, która wysyła masowe wezwania do zapłaty za nielegalne rozpowszechnianie utworów objętych prawami autorskimi.
#prawo
Publikujemy obiecany wywiad z panią adwokat Anną Rurarz, która krytycznie podchodzi do działań Anny Łuczak. Warto przeczytać, bo jest w nim sporo ciekawych spostrzeżeń i jest to wyraźny sygnał, że nie każdy adwokat pochwala copyright trolling.

Post has attachment
Jak zadbać o swoje interesy w razie wypadku drogowego?

W 2013 roku w Polsce doszło do ponad 35 tys. wypadków drogowych. Nie ulega wątpliwości, że jest to zdarzenie powszechne i codzienne, w którym uczestniczyć może każdy z nas - zarówno w charakterze sprawcy jak i poszkodowanego. Wiele osób zadaje sobie pytanie jak się zachować w razie wypadku, co grozi sprawcom i jakie są uprawnienia poszkodowanych. Zachęcamy do lektury artykułu, który postara się odpowiedzieć na te pytania.

Jak zachować się w razie uczestniczenia w wypadku drogowym?
Niezależnie od tego czy jesteś sprawcą czy poszkodowanym - zachowaj spokój. Twoje postępowanie od razu po zdarzeniu jest kluczowe dla ochrony Twoich interesów.

1. Jeśli jesteś sprawcą - pod żadnym pozorem nie uciekaj z miejsca wypadku! Spowoduje to automatyczne podniesienie zagrożenia karą o połowę oraz praktycznie przekreśli możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Nie uciekaj nawet, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu, gdyż kodeks karny penalizuje jazdę po spożyciu na równi ze zbiegnięciem z miejsca zdarzenia.

2. Jeśli w wypadku są poszkodowani, wezwij policję i karetkę. Udziel niezbędnej pomocy uczestnikom (masz taki obowiązek, a jeśli jesteś sprawcą, udzielenie pomocy może być okolicznością łagodzącą).

3. Nie pozwalaj przestawiać uczestniczących w wypadku pojazdów, ani uprzątać sceny zdarzenia - może to zostać potraktowane jako zacieranie śladów lub utrudnianie czynności Policji.

4. Jeśli masz taką możliwość sfotografuj dokładnie miejsce zdarzenia i wszelkie szczegóły, które mogą świadczyć na Twoją korzyść (np. ubytki w drodze, oblodzenie jezdni, zasłonięte znaki poziome i pionowe, ślady hamowania, rozbite elementy samochodu, itp.). Dokumentacja ta może zostać potem wykorzystana przez Twojego adwokata do podważenia niekorzystnej opinii biegłego.

5. Weź dane kontaktowe od wszystkich świadków zdarzenia. Policja na pewno zrobi to samo, ale niekoniecznie musisz mieć do tych danych dostęp w momencie, gdy będziesz tego potrzebować Ty lub Twój adwokat. Część świadków zdarzenia może się także oddalić przed przyjazdem Policji, ważne abyś mógł dotrzeć do tych, którzy ewentualnie mogą zeznawać na Twoją korzyść.

6. Skontaktuj się z adwokatem i uważaj, co mówisz po przyjeździe Policji. Pamiętaj, że masz prawo do odmowy odpowiedzi na pytania. Nawet jeśli nie jesteś sprawcą, Twoje słowa mogą zostać wykorzystane do przypisania Ci współwiny za zdarzenie.

7. Zażądaj umieszczenia w notatce Policji wszelkich istotnych wg Ciebie faktów i spostrzeżeń z miejsca zdarzenia oraz poproś o kopię notatki.

Spowodowałem wypadek drogowy - co mi grozi?

Spowodowanie wypadku może być wykroczeniem albo przestępstwem, a kwalifikacja czynu zależna jest od okoliczności i następstw zdarzenia. Głównym ustawowym rozgraniczeniem w tym przypadku jest fakt wystąpienia obrażeń ciała u poszkodowanych w zdarzeniu drogowym oraz ich rozmiar.

Jeśli interesuje Państwa ta tematyka, zapraszamy do lektury pełnej treści publikacji na stronie Kancelarii. W artykule poruszamy następujące kwestie:

Jak zachować się w razie uczestnictwa w wypadku drogowym?
Spowodowałem wypadek drogowy - co mi grozi?
   Kiedy wypadek jest wykroczeniem?
   Kiedy wypadek jest przestępstwem?
   Czy wypadek jest karalny tylko na drodze publicznej?
   Ucieczka z miejsca wypadku lub nietrzeźwość sprawcy
   Zakaz prowadzenia pojazdów
   Grzywna i odszkodowanie, koszta sądowe
   Jak będzie wyglądać postępowanie i jakie mam możliwości obrony?
   Proces sądowy
Jestem poszkodowanym w wypadku drogowym - jak dochodzić swoich praw?
   Odszkodowanie
   Zadośćuczynienie

Post has attachment
Posiadanie narkotyków - co grozi i jak się bronić?

Posiadanie narkotyków to obok jazdy pod wpływem alkoholu jeden z najczęściej spotykanych czynów zabronionych. Jest on przestępstwem w myśl art. 62 § 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Artykuł ten stanowi, że kto, wbrew przepisom, posiada środki odurząjące lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W ustawie nie znajdziemy terminu "narkotyk", jednak w jej załaczniku znajdziemy pokaźny wykaz środków odurzających i substantancji psychotropowych, których posiadanie jest penalizowane, takich jak: opium, amfetamina, kokaina, morfina, heroina czy ziele konopi - marihuana.

Podkreślić należy, że posiadanie jest występkiem, który można popełnić wyłącznie umyślnie. Oznacza to, że aby być zagrożonym karą, sprawca musi mieć świadomość posiadania narkotyku.

O tym, co to jest ilość znaczna, nieznaczna lub śladowa, czym jest "użytek własny" oraz co zrobić, gdy podczas zatrzymania Policja znajdzie przy nas narkotyki, przeczytacie Państwo w artykule na stronie Kancelarii adwokat Anny Rurarz. 
#prawo
#adwokat
#narkotyki

Post has attachment
Rozwód w orzeczeniem winy lub bez orzeczenia winy.

W sprawie o rozwód ustalanie winy któregoś z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego jest jedną z najważniejszych kwestii. Przede wszystkim wina ma wpływ na obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi stronami. Ponadto sprawy o rozwód, w których wniesiono o orzeczenie winy za rozpad małżeństwa, toczą się zdecydowanie dłużej niż sprawy bez orzekania o winie.
Sąd w wyroku rozwodowym zawsze orzeka o winie jednego lub obojga małżonków, chyba że winy tej nie da się stwierdzić. Sąd nie jest związany tym wymogiem jedynie na zgodny wniosek małżonków o orzeczenie rozwodu bez winy.

W związku z powyższym, w zakresie winy sąd w wyroku rozwodowym może orzec, że:

- rozkład pożycia nastąpił bez winy – gdy strony zgodnie złożą taki  wniosek albo winy stwierdzić się nie da;
- winę za rozkład pożycia ponosi jeden z małżonków;
- winnym rozkładu pożycia są obydwoje małżonkowie.

Zapraszamy do lektury publikacji prawnej na temat rozwodu na stronie Kancelarii Adwokat Anny Rurarz
#prawo   #rozwód   #adwokat  

Post has attachment
Szanowni Państwo, informujemy, że Kancelaria adwokat Anny Rurarz specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu prawa karnego.

Posiadamy poparte praktyką doświadczenie w prawie karnym, karnoskarbowym i prawie wykroczeń.

Specjalizujemy się w profesjonalnej obronie osób oskarżonych lub podejrzanych w sprawach karnych oraz reprezentujemy osoby i firmy pokrzywdzone, działając w ich interesie przy prokuraturze lub zamiast niej.

Tajemnica adwokacka oraz etyka zawodowa są wartościami, które cenimy szczególnie.

Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą oraz katalogiem spraw, w których mamy doświadczenie.

Post has attachment
Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu i jak się bronić?

Kierowanie  pojazdami po spożyciu lub pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest czynem spotykanym w praktyce wymiaru sprawiedliwości niezwykle często. Jest to tzw. czyn bezskutkowy, co oznacza, że sam fakt prowadzenia pojazdu po alkoholu jest karany - nie musi nastąpić towarzyszące zdarzenie drogowe lub nawet spowodowanie zagrożenia. Istotne jest także, że zakazem objęte są nie tylko drogi publiczne, lecz każde miejsce, gdzie poruszają się pojazdy lądowe.

Wiele kontrowersji wzbudza odpowiedź na pytanie czym tak naprawdę jest "prowadzenie pojazdu". Uważa się, że nie jest nim wprowadzanie pojazdu w ruch siłą mięśni (np. prowadzenie obok siebie motocykla lub pchanie samochodu). Brak jednoznacznej definicji w ustawie powoduje, że często za czyn zabroniony uznawane jest zachowanie polegające np. na siedzeniu na miejscu kierowcy w stanie nietrzeźwości z włączonym lub nawet z wyłączonym silnikiem, a z kluczykami w stacyjce. Orzecznictwo polskiego wymiaru sprawiedliwości jest wyjątkowo rygorystyczne w tym zakresie.

Polskie normy prawne rozróżniają dwa rodzaje zachowania związanego z prowadzeniem pojazdu po alkoholu. Kierowanie po spożyciu alkoholu, które jest wykroczeniem, zagrożonym karą aresztu albo grzywny nie mniejszej niż 50 zł (art. 87 kodeksu wykroczeń) oraz kierowanie w stanie nietrzeźwości - przestępstwo z art. 178a §1 kodeksu karnego. prowadzi pojazd mechaniczny podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

O tym co dokładnie grozi za powyższe przestępstwo, jak zadbać o swoje interesy podczas kontroli trzeźwości na drodze, i wreszcie jak się bronić, gdy zostaną nam postawione zarzuty jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków przeczytacie Państo w publikacji prawnej na stronie warszawskiej Kancelarii Adwokat Anny Rurarz.
#prawo   #adwokat
Wait while more posts are being loaded