ఈ రోజు సాయంత్రమే వేదిక  మీద
రామేశ్వరం కాకులు - పతంజలి శాస్త్రి కథ
ప్రజల మనిషి - వట్టికోట అళ్వారు స్వామి నవల పరిచయం
తప్పకుండా రండి. సాయంత్రం 4.30 నుంచి 6.30 దాకా.
Aalambana, HIG 85, Near Vijay Durga Hotel, Balaji Nagar, Beside Vishishta Curries, Kukatpally, Hyderabad - 500072 ఫోన్ 94401 03189 ...
See More
— with Sireesha Dasari and Ramana Murthy at Aalambana, HIG 85, Near Vijay Durga Hotel, Balaji Nagar, Beside Vishishta Curries, Kukatpally, Hyderabad - 500072.
PhotoPhotoPhoto
వేదిక - సాహిత్య సమావేశం
3 Photos - View album
Shared publicly