Profile

Cover photo
An Hoang Trung Tuong
281 followers|33,079,393 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

An Hoang Trung Tuong

Shared publicly  - 
 
Pop shù: Nhotoán bìnhdân #2
Nhotoán bìnhdân, continua Photo Unknown. Source Somewhere In The Net Lưỡngnghi Lưỡngnghi, chúng cô đã học tại bài No1, chính là, tên gọi hai thuộctánh, dương và âm, của vạnvật, nơi vũtrụ shù. Khi môtả lưỡngnghi, bọn shù zùng hai kíhiệu thehien tánh dương và...
 ·  Translate
Nhotoán bìnhdân, continua Photo Unknown. Source Somewhere In The Net Lưỡngnghi Lưỡngnghi, chúng cô đã học tại bài No1, chính là, tên gọi hai thuộctánh, dương và âm, của vạnvật, nơi vũtrụ shù. Khi môtả lưỡngnghi, bọn shù zùng...
2

An Hoang Trung Tuong

Shared publicly  - 
 
Pop law: everything which is not forbidden is allowed vs everything which is not allowed is forbidden
Luật bìnhdân: được làm mọi điều không cấm vs cấm làm mọi điều không được Photo Unknown. Source Somewhere In The Net Quyền được-làm-mọi-điều-không-cấm {everything which is not forbidden is allowed; tout ce qui n'est pas interdit est permis}, là quyền cănbản ...
 ·  Translate
Luật bìnhdân: được làm mọi điều không cấm vs cấm làm mọi điều không được Photo Unknown. Source Somewhere In The Net Quyền được-làm-mọi-điều-không-cấm {everything which is not forbidden is allowed; tout ce qui n'est pas inter...
2

An Hoang Trung Tuong

Shared publicly  - 
 
God Aspects: Merry Christmas 2015
God Aspects Photo Unknown. Source Somewhere In The Net Mừng thiênchúa giángsanh; trầngian hòanhã; batoong thànhcông; nhândân vuivẻ; Anh Âu Bương An Hoàng Trung Tướng báocáo chúng cô zămvài thúvị zìa Đạo. (1) Tòathánh Vatican là quốcgia có tỷlệ tộiphạm cao đ...
 ·  Translate
God Aspects Photo Unknown. Source Somewhere In The Net Mừng thiênchúa giángsanh; trầngian hòanhã; batoong thànhcông; nhândân vuivẻ; Anh Âu Bương An Hoàng Trung Tướng báocáo chúng cô zămvài thúvị zìa Đạo. (1) Tòathánh Vatican...
3
1

An Hoang Trung Tuong

Shared publicly  - 
 
Price reduction and price discount (Giảm giá và bớt giá)
Price reduction and price discount (Giảm giá và bớt giá) (trích bàigiảng F-MBA, họcphần quảntrị marketing) Photo Unknown. Source Somewhere In The Net Giảm giá {price reduction}, và bớt giá {price discount} aka chietkhau, là hai trong các chienthuat cănbản c...
 ·  Translate
Price reduction and price discount (Giảm giá và bớt giá) (trích bàigiảng F-MBA, họcphần quảntrị marketing) Photo Unknown. Source Somewhere In The Net Giảm giá {price reduction}, và bớt giá {price discount} aka chietkhau, là ...
1

An Hoang Trung Tuong

Shared publicly  - 
 
Understanding yield and profit (Quanhệ chiphí-sảnlượng-lợinhuận)
Quanhệ chiphí-sảnlượng-lợinhuận (trích bàigiảng F-MBA, họcphần ketoan quantri) Photo Unknown. Source Somewhere In The Net §[3.3.2.1] Contribution Margin Lợinhuận trên biếnphí (contribution margin, aka CM), some hànlâm asshole Lừa kêu là sốdư đảmphí, hoặc lợ...
 ·  Translate
1

An Hoang Trung Tuong

Shared publicly  - 
 
Pop finance: optimal cash level (Tàichính bìnhdân: quỹ xèngmặt tốiưu)
Tàichính bìnhdân Kínhmời quý văncông xuchiêng thamgia Fast MBA Khóa V, dựtính khaimạc ngày 27, tháng Mười, niên 2015. Vuilòng đọc kỹ huongdan trước khi sudung. http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/p/thamgia-fast-mba.html * Quỹ xèngmặt tốiưu (tríc...
 ·  Translate
Tàichính bìnhdân Kínhmời quý văncông xuchiêng thamgia Fast MBA Khóa V, dựtính khaimạc ngày 27, tháng Mười, niên 2015. Vuilòng đọc kỹ huongdan trước khi sudung. http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/p/thamgia-fast-mba...
1

An Hoang Trung Tuong

Shared publicly  - 
 
Notice of the state of Giuns: Xứ Giùn báocáo
Xứ Giùn báocáo Nay và sau, anh bương ngài An Hoàng Trung Tướng chínhthức gọi toquoc chúng cô là Xứ Giùn (aka xuso Hình Giun), thay cho chữ Xứ Lừa, đã hoạtđộng từ mùa 2005, cũng zo anh bương ngài sángtác và truyềnbá sâuxa trên toàn cõi mạng. Và nhândân batoo...
 ·  Translate
Xứ Giùn báocáo Nay và sau, anh bương ngài An Hoàng Trung Tướng chínhthức gọi toquoc chúng cô là Xứ Giùn (aka xuso Hình Giun), thay cho chữ Xứ Lừa, đã hoạtđộng từ mùa 2005, cũng zo anh bương ngài sángtác và truyềnbá sâuxa trên...
1

An Hoang Trung Tuong

Shared publicly  - 
 
Super Powerball 2016, the US socialism builder lottery
Susu kienthiet xahoichunghia 2016 Photo Unknown. Source Somewhere In The Net Qua batoong Cò Con, côngdân Mẽo gốc Lừa, cụngđùng nhândân xuchiêng Bựa Quán đã gomgóp tròmtrèm hehe 500 ôngtơn vào cú sủsú super Powerball kienthiet xahoichunghia Mẽo Quốc mùa 2016...
 ·  Translate
Susu kienthiet xahoichunghia 2016 Photo Unknown. Source Somewhere In The Net Qua batoong Cò Con, côngdân Mẽo gốc Lừa, cụngđùng nhândân xuchiêng Bựa Quán đã gomgóp tròmtrèm hehe 500 ôngtơn vào cú sủsú super Powerball kienthie...
1

An Hoang Trung Tuong

Shared publicly  - 
 
Break even quantity (Sảnlượng hòa vốn)
Sảnlượng hòa vốn (trích bàigiảng F-MBA, họcphần kinhtehoc ungdung) Photo Unknown. Source Somewhere In The Net (1) Sảnlượng hòa vốn BEQ {break even quantity}, là kháiniệm quantrọng hàng-top của kinhtehoc, mà mọi doanhnhân phải thuộc nằm-lòng đcm. Nhưng, quân...
 ·  Translate
Sảnlượng hòa vốn (trích bàigiảng F-MBA, họcphần kinhtehoc ungdung) Photo Unknown. Source Somewhere In The Net (1) Sảnlượng hòa vốn BEQ {break even quantity}, là kháiniệm quantrọng hàng-top của kinhtehoc, mà mọi doanhnhân phả...
1

An Hoang Trung Tuong

Shared publicly  - 
 
Solid state drive (Cabin lõi đặc)
Cabin lõi đặc Photo Unknown. Source Somewhere In The Net (1) Cabin máytính Bọn Lừa hoangdã các cô, toàn gọi cabin máytính {computer drive}, là ủđĩa (diskbox), hay ủcứng (hardbox). Nghe vửa nhàm, vửa ngu, vửa hoangdã, như chính cơđịa các cô. Nay và sau, các ...
 ·  Translate
Cabin lõi đặc Photo Unknown. Source Somewhere In The Net (1) Cabin máytính Bọn Lừa hoangdã các cô, toàn gọi cabin máytính {computer drive}, là ủđĩa (diskbox), hay ủcứng (hardbox). Nghe vửa nhàm, vửa ngu, vửa hoangdã, như chí...
1

An Hoang Trung Tuong

Shared publicly  - 
 
Understanding yield and profit (Quanhệ chiphí-sảnlượng-lợinhuận)
Quanhệ chiphí-sảnlượng-lợinhuận (trích bàigiảng F-MBA, họcphần ketoan quantri) Photo Unknown. Source Somewhere In The Net §[3.3.2.1] Contribution Margin Lợinhuận trên biếnphí (contribution margin, aka CM), some hànlâm asshole Lừa kêu là sốdư đảmphí, hoặc lợ...
 ·  Translate
2

An Hoang Trung Tuong

Shared publicly  - 
 
Thôngbáo chiêusinh Fast MBA Khóa V
Thôngbáo chiêusinh Fast MBA Khóa V Kínhmời quý văncông xuchiêng thamgia Fast MBA Khóa V, dựtính khaimạc ngày 27, tháng Mười, niên 2015. Vuilòng đọc kỹ huongdan trước khi sudung. http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/p/thamgia-fast-mba.html * Chiph...
 ·  Translate
Thôngbáo chiêusinh Fast MBA Khóa V Kínhmời quý văncông xuchiêng thamgia Fast MBA Khóa V, dựtính khaimạc ngày 27, tháng Mười, niên 2015. Vuilòng đọc kỹ huongdan trước khi sudung. http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/p...
1