به جای کلید، مشت و لگد و قندان رسید !

خب اسم و نشانم که اینجا هست اما بیشتر از آن اینکه فرزند سید محمدم و بیش از هفت هشت سال است در حوزه پژوهشگری فضای مجازی ده‌ها مقاله و چند کتاب و کتابچه دارم.
چندین سال است در حوزه پژوهشی مرکز ملی فضای مجازی که فی‌الواقع دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی که رئیس‌جمهور رئیسش است مشغولم. اگر عمری باشد و چند ماه دیگر بتوانم دفاع کنم، دکترای مدیریت رسانه نیز می‌تواند زینت الارزومه!! ام باشد. هم‌اکنون مفتخرم که به حکمی، دبیر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه هستم.
دیروز اتفاقی در این مرکز مشروح رخ داد که هنوز در شوکم!
ع. ن. دبیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که وزیر ارتباطات مدعی است در پاسخ به دغدغه‌های فرهنگی مقام معظم رهبری تشکیل داده، و علاوه بر ان دارای مسئولیتی در مرکز ملی فضای مجازی نیز هست بر سر یک اختلاف و بگومگوی اداری عنان از کف داده با قندان چنان بر سر حقیر کوبیدند که مشاهده می‌کنید!
بعد با مشت و لگد پهلو و صورت حقیر را چنان نوازش کردند که چشم و صورت به وضعیت مشهود درآمد، اگر مدد دیگر دوستان نبود معلوم نبود چه بر سرم می‌آمد.
از پس‌ازاین واقعه دست به دامان پلیس شدم و حالا از زمین و زمانِ بالاها فشار، که چرا پس از مشت و لگدهای جناب رئیس و مشاور وزیر دست به دامان پلیس شدی و شکایت کردی!؟!
خب علی‌القاعده در میان این بازی‌های سیاسی پشتم به جایی گرم نیست و تحت فشارم، ولی مفشرین!!! نمی‌دانند با آدم کله خراب‌تر و پرروتر از چیزی که تصور می‌کنند طرف هستند، تا آخر این ماجرا ایستادم و نمی‌گذارم عده‌ای پشت پست‌ها و عناوینشان به رسم شعبان بی‌مخ ها کارشان را در این مملکت جلو ببرند.
تا همین امروز در جلسه‌ای که با مسئولان مرکز داشتم صبح قصد پیگیری رسانه‌ای و قضایی نداشتم و قصد عفو داشتم، اما امروز در جلسه‌ای وقتی با گردن کلفتی مجدد مورد توهین قرار گرفتم و با عدم پشیمانی مواجه شدم تصمیم دیگری گرفتم.
من که دستم به دامن وزیر محترم ارتباطات و رئیس محترم مرکز ملی نمی‌رسد اما دستم به دامن رسانه به دست‌ها و کمی حقوق‌دان‌ها می‌رسد!
خلاصه کمک!

Photo
Shared publiclyView activity