خودزنی یا تهدید؟

در همين یک ماه اخير، حسام الدين آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهور‌ در رزومه توئيتری‌اش یک توئيت تهديد آميز حذف شده دارد و هفت توئيت تهديدآميز ديگر كه گويا این بار قرار است برقرار بماند تا شايد بتواند حافظ منافع دولت باشد. او حادثه پلاسكو را بهانه قرار داده و از بازی كردن با آتش بر حذر می‌دارد: «درساختمان‌های كهنه و سست از بازی با آتش خودداری كنيد؛ چرا كه ممكن است یک ساختمان 50 ساله در چند ساعت فرو بريزد.»

اين البته اولين بار نيست كه آشنا جملات امنيتی و مشكوک می‌نويسد. ساعتی پس از درگذشت آيت‌الله هاشمی رفسنجانی هم او جمله‌ای نوشت كه بعداً پاک كرد: «امشب عده‌ای سر آرام بر بالين خواهند گذاشت ولی بی خبر از فردا و پس فردا»! انتقادات زياد از اين توئيت منجر به حذف زودهنگام آن شد. اين بار اما آشنا رسماً تهديد می‌كند. تهديداتی كه از مقابله به مثل دولت می‌گويد؛ اگر بزنيد، ما هم می‌زنيم. به اين جملات آشنا توجه كنيد: «مراقب بی احتياطی كودكان خود باشيد؛ آتش‌ها از یک جرقه آغاز می‌شود. توهين‌كنندگان را رام كنيد؛ ممكن است سر داستان ‌پردازی های ديگر هم باز شود (!) فقط آسياب به نوبت نيست؛ ممكن است آتش هم به نوبت باشد.»

شايد حسام‌الدين آشنا متوجه نيست كه اين تهديدات صرف نظر از آنكه پذيرش اشتباه و اتهام را با خود دارد، نوعی اعلام گروكشی است؛ نوعی دعوت به اينكه بياييد همه در قبال اشتباهات و جرم‌ها و مفاسد هم ساكت باشيم! اين يعنی دولت يازدهم دغدغه‌اش برای مبارزه با مفاسد در حد گروكشی سياسى و صرفاً برای تخريب یا ساکت نگه داشتن رقيب است. اين را ما نمی‌گوييم؛ بلکه گزاره‌ای است كه به شكل يقينی از جملات مشاور فرهنگی رئيس‌جمهور فهميده می‌شود و تمام ادعاهای شفافيت دولت و ادعای مبارزه با فساد و بی قانونی را بر باد می‌دهد. یعنی که اگر مفسدین علیه دولت حرفی نزنند، دولت هم در قبال اتهامات آنها ساکت می ماند.

يا مثلاً اين جملات ديگر را ببينيد: «به مالكان و ساكنان ساختمان‌های با نمای شيشه‌ای توصيه می‌شود از سنگ پرانی به ديگران خودداری كنند. ساختمان‌ها و ساختارها هميشه به صورت عمودی و درخود فرونمی‌ريزد گاهی به ساختمان‌های مجاور هم خسارات جدی وارد می‌شود.» اينها بيشتر به يك انتحار می ماند تا تهدید؛ يعنی دولت ضعف‌ها و ايرادات خود، حتی تا سطح فروریختن را پذيرفته، اما منتقدين را دعوت به سكوت می‌كند با اين تهديد كه اگر ما بشكنيم، شما هم می‌شكنيد يا شما را هم با خود به سقوط خواهيم برد!

دولت احساس خطر كرده است. بايد ديد كدام بخش دولت دارد دچار فروريزی می‌شود كه برای دولت در برابر آن امكان دفاع از خود نيست و تنها راه چاره را در تهديد و بستن دهان ها ديده است.

شايد یک روز سوال بود كه چرا مشاور فرهنگی رئيس‌جمهور يک شخصيت امنيتی است؛ ولی حالا كه مسئوليت تهديد كردن ديگران بر عهده او قرار داده شده، به نظر می‌رسد انتخاب يک چهره امنيتی برای دادن مشاوره فرهنگي به حسن روحانی چندان هم بی دليل و بی فكر انجام نشده است. در پوشش عنوان «مشاور فرهنگی» بگم بگم كردن‌ها و تهديد ديگران پيش برده می‌شود.

روزنامه ی جوان / 10 بهمن 95
@asoupar
Shared publiclyView activity